تعداد مطالب : 99
تعداد نظرات : 326
زمان آخرین مطلب : 2930روز قبل
می دونی آمار ازدواج درچه حیونی بیشتر است توحلزون چون هم خونه داره هم ماشین!!! Smiley
چهارشنبه 16/5/1387 - 18:51
زمانی که تو واقعاً برای شخصی ارزش قائلی ، بدنبال ضعفها نمی گردی، بدنبال جوابها نیستی. در عوض با اشتباهات میجنگی ، ضعفها را می پذیری، و به بهانه ها توجه نمیکنی
چهارشنبه 16/5/1387 - 18:35

فکر نکن وقتی ازت دورم یعنی فراموشت کردم!! نه!! دارم بهت فرصت می دم که دلت برام تنگ بشه!

چهارشنبه 16/5/1387 - 18:29
کوه با نخستین سنگها آغاز می شود.. و انسان با نخستین درد..(شاملو)
چهارشنبه 16/5/1387 - 18:19
ماه را هدف قرا ر بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی میان ستارگان سردر آوری
چهارشنبه 16/5/1387 - 18:18
 دامادى شادى‏كنان پس از تدفین مادرزنش به خانه مى‏آمد، باران سختى مى‏بارید. به در خانه كه رسید قطعه‏اى از سفال سقف روى سرش افتاد، مرد رویش را به آسمان كرد و گفت: بدجنس، مثل این كه به آسمان رسیده!!
دوشنبه 14/5/1387 - 21:29

اولی – هیچكس به ولخرجی زن من نیست ... همیشه از من پول می‌خواد!

دومی – با اینهمه پول چه كار می‌كنه؟

اولی – نمی‌دونم، ... چون هیچوقت بهش نمی‌دم!

دوشنبه 14/5/1387 - 21:26
 (4) 1. على بن مغیره مى‏گوید: از امام صادق (ع) شنیدم كه مى‏فرمود: هنگامى كه سنّ مؤمن به چهل برسد خداوند او را از سه بیمارى: دیوانگى، خوره و پیسى ایمن مى‏دارد، و چون به پنجاه برسد حساب را بر او آسان مى‏گیرد، و چون به شصت برسد توبه و بازگشت به سوى خدا را نصیب او مى‏كند، و چون به هفتاد برسد ملكوتیان او را دوست خواهند داشت، و چون به هشتاد برسد خداوند به فرشتگان مراقب او فرمان مى‏دهد كه نیكیهایش را بنویسند و گناهانش را رها كنند، و چون به نود برسد گناهان قدیم و جدید او را مى‏آمرزد، و در زمره اسیران آزادشده خدا در زمین محسوب مى‏گردد.
دوشنبه 14/5/1387 - 21:11
امتحان  کرده اند  ما  ر ا چند                                                                     این که در دست ماست ایمان نیست

جمع  عالم  زدیم   و  دانستیم                                      

                               از صدی ده یکی مسلمان نیست   

دوشنبه 14/5/1387 - 21:5

شهید شادمانی ها مشو، غم را  مواظب باش

 

اگر بر عمر حسرت می بری، دم را مواظب باش

  

جهان را از محرّم تا محرّم اشک می بینم

 

رجب را شاد زی، امّا محرّم را مواظب باش

 

  

پری وار منا! پر، وا مکن هر جا که پروانه ست

 

فرشته آدما، معراج آدم را مواظب باش

  

پدرها و پسرها  را تب تقدیر خواهد کشت

 

دم جان کندن سهراب، رستم را مواظب باش

  

نمازی آتشی خواندی، بهشتی دوزخی دیدی

 

بهشت نقد گم کردی،  جهنّم را مواظب باش

  

کلامی تازه پیدا کن، بهشت گم شده این است

 

سحر را تازه کن، باران نم نم  را مواظب باش

  

اگر باران شدی لب های عطشان را رعایت کن

 

اگر توفان شدی گل های مریم را مواظب باش

                                                                      علی رضا قزوه

                                                                    

چهارشنبه 9/5/1387 - 19:11