تعداد مطالب : 99
تعداد نظرات : 326
زمان آخرین مطلب : 2948روز قبل

جوانی برای خواستگاری دختری رفت. مادر دختر پس از مدتی سوال و پرس و جو گفت: نه آقا، ... من نمی توانم با ازدواج شما  و دختر موافقت كنم، ولی ... ولی اسم و آدرستان را بدهید تا اگر شوهر بهتری گیر نیاوردیم خبرتان كنیم!

چهارشنبه 2/5/1387 - 19:31

فکر بلبل همه انست که گل شد یارش

 گل در اندیشه که عشوه کند در کارش

چهارشنبه 2/5/1387 - 18:44

بسم الله الرحمن الرحیم

صــدای بــال مـلائـك ز دور می­آیـد   

    مسافری مگر از شهر نور می­ آید

دوبـاره عطـر منـاجـات با فضا آمیخت 

    مگر موسی عمران ز طور می­آید

ستـاره­ای شبی از آسمـان فـرود آمـد      

  مژده داد كه صبح ظهور می­آیدچقدر شانه غم بار شهر حـوصله كرد  

      به شوق آنكه پگاه سرور می­آیدبه زخم­های شقایق قسم هنوز به باغ   

     شمیم سبـز بهـار حضور می­آیدمگر پگاه ظهور سپیده نزدیـك است  

   صدای پای سـواران ز دور می­آید

چهارشنبه 2/5/1387 - 16:2

چند بار زنگ زدند  پیامک دادند اما جوابه هیچ کدومو ندادم! دلم نمی خواست ببینمشون  با وجودی که دلم براشون تنگ شده .دلم می خواست دلواپسم بشند .....

ما مثل یه خونواده بودیم ..دانشگاه ما رو جدا کرد....

چهارشنبه 2/5/1387 - 15:17

ققنوس


شب که روشن میشود ابیترین فانوسها 
یاد چشمان تو می افتم در اقیانوسها
 
قرنها بیهوده می گردم، نمی یابم تو را 
نامی از تو نیست در خمیازه قاموسها
 
باکدامین شعله رقصیدیکه حالاسالهاست 
بال می گیرند از خاکسترت ققنوسها

 
مهربان من! به اشراق نگاه شرقی ات 
کن رهایم می کنی از حلقه کابوسها؟

کی به گلبانگ اذان تو، شعورشعرها! 
لال خواهد شد زبان خسته ی ناقوسها

در مبارکباد یک آدینه می آیی و من 
دست برمیدارم از دامان این مأیوسها

چهارشنبه 2/5/1387 - 11:19
پنجره زیباست ...                                                      .... اگر بگذارندچشم مخصوص تماشاست...                                                          ... اگر بگذارند                       من از اظهار نظر های دلم فهمیدم                            عشق هم صاحب فتواست                                                               ...اگر بگذارند
چهارشنبه 2/5/1387 - 11:18

وقتی از مادر متولد شدم ..صدایی در گوشم    طنین انداخت که بعد از این با تو خواهم بود .به او گفتم تو کیستی؟            گفت:غم!  فکر کردم غم عروسکی است که بعدها با ان بازی   خواهم کرد .اما بعد فهمیدم !من عروسکی هستم در دستان غم....                              

 

جمعه 3/3/1387 - 13:36

بنده ی من!

تو هنگامی که به نماز می ایستی

من انچنان گوش می دهم که گویی همین یک بنده را دارم.

ولی تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری.

حدیث قدسی

 

چهارشنبه 18/2/1387 - 18:8

کسی که به بزرگتر ها وکوچگ تر ها محبت نکنه از ما نیست

حضرت محمد (صٌ)

دوشنبه 16/2/1387 - 19:6