تعداد مطالب : 10405
تعداد نظرات : 2222
زمان آخرین مطلب : 1679روز قبل

 چهارشنبه سوری 

یکی از آئینهای سالانه ایرانیان چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.

 

چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود.


مردم در این روز برای دفع شر و بلا و برآورده شدن آرزوهایشان مراسمی را برگزار می کنند که ریشه اش به قرن ها پیش باز می گردد.

 

 مراسم ویژه آن در شب چهارشنبه صورت می گیرد برای مراسم در گوشه و کنار کوی و برزن نیز بچه ها آتش های بزرگ می افروزند و از روی آن می پرند و ترانه (سرخی تو از من ، زردی من از تو ) می خوانند.

 

 

ظاهرا مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئینهای کهن ایرانیان است که همچنان در میان آنها و با اشکال دیگر در میان باقی بازماندگان اقوام آریائی رواج دارد.

اما دکتر کورش نیکنام موبد زرتشتی و پژوهشگر در آداب و سنن ایران باستان، عقیده دارد که چهارشنبه سوری هیچ ارتباطی با ایران باستان و زرتشتیان ندارد و شکل گیری این مراسم را پس از حمله اعراب به ایران می داند.

 

 

در ایران باستان هفت روز هفته نداشتیم.در ایران كهن هر یك از سی روز ماه، نامی ویژه دارد، كه نام فرشتگان است. شنبه و یکشنبه و... بعد از تسلط اعراب به فرهنگ ایران وارد شد. بنابراین اینکه ما شب چهارشنبه ای را جشن بگیریم( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گویای این هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ایران مرسوم شد."

 

"برای ما سال ۳۶۰ روز بوده با ۵ روز اضافه ( یا هر چهار سال ۶ روز اضافه ). ما در این پنج روز آتش روشن می کردیم تا روح نیاکانمان را به خانه هایمان دعوت کنیم."

 

"بنابراین، این آتش چهارشنبه سوری بازمانده آن آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ایران باستان است و زرتشتیان به احتمال زیاد برای اینکه این سنت از بین نرود، نحسی چهارشنبه را بهانه کردند و این جشن را با اعتقاد اعراب منطبق کردند و شد چهارشنبه سوری."

بخش كردن ماه به چهار هفته در ایران ،پس از ظهور اسلام است و شنبه و یك شنبه و دوشنبه و ........نامیدن روز های هفته از زمان رواج آن .شنبه واژه ای سامی و درآمده به زبان فارسی و در اصل "شنبد" بوده است.

 


"
سور "در زبان و ادبیات فارسی و برخی گویش های ایرانی به معنای "جشن"،"مهمانی"و "سرخ" آمده است

    

 


مراسم چهارشنبه سوری 

 

بوته افروزی 

 

در ایران رسم است كه پیش از پریدن  آفتاب، هر خانواده بوته های خار و گزنی را كه از پیش فراهم كرده اند روی بام یا زمین حیاط خانه و یا در گذرگاه در سه یا پنج یا هفت «گله» كپه می كنند. با غروب  آفتاب و نیم تاریك شدن آسمان، زن و مرد و پیر و جوان گرد هم جمع می شوند و بوته ها  را آتش می زنند. در این هنگام از بزرگ تا كوچك هر كدام سه بار از روی بوته های  افروخته می پرند، تا مگر ضعف و زردی ناشی از بیماری و غم و محنت را از خود بزدایند  و سلامت و سرخی و شادی به هستی خود بخشند. مردم در حال پریدن از روی آتش ترانه هایی  می خوانند.

زردی من از تو ، سرخی تو از من 

غم برو شادی بیا ، محنت برو روزی بیا 

ای شب چهارشنبه ، ای كلیه جاردنده ، بده مراد بنده 

 

خاکستر چهارشنبه سوری، نحس است، زیرا مردم هنگام پریدن از روی آن، زردی و ییماری خود را، از راه جادوی سرایتی، به آتش می دهند و در عوض سرخی و شادابی آتش را به خود منتقل می کنند. سرود "زردی من از تو / سرخی تو از من"

هر خانه زنی خاكستر را در خاك انداز جمع می كند، و آن را از خانه بیرون می برد و در سر چهار راه، یا در آب روان می ریزد. در بازگشت به خانه، در خانه را می كوبد و به  ساكنان خانه می گوید كه از عروسی می آید و تندرستی و شادی برای خانواده آورده است.
در این هنگام اهالی خانه در را به رویش می گشایند. او بدین گونه همراه خود  تندرستی و شادی را برای یك سال به درون خانه خود می برد. ایرانیان عقیده دارند كه با افروختن آتش و سوزاندن بوته و خار فضای خانه را از موجودات زیانكار می پالایند و دیو پلیدی و ناپاكی را از محیط زیست دور و پاك می سازند. برای این كه آتش آلوده   نشود خاكستر آن را در سر چهارراه یا در آب روان می ریزند تا باد یا آب آن را با خود 
ببرد.

 

مراسم كوزه شكنی 

مردم پس از آتش افروزی مقداری زغال به نشانه سیاه بختی،كمی نمك به علامت شور چشمی، و یكی سكه دهشاهی به نشانه تنگدستی در كوزه ای سفالین  می اندازند و هر یك از افراد خانواده یك بار كوزه را دور سر خود می چرخاند و آخرین نفر ، كوزه را بر سر بام خانه می برد و آن را به كوچه پرتاب می كند و می گوید: «درد و بلای خانه را ریختم  به توی كوچه» و باور دارند كه با دور افكندن كوزه، تیره بختی، شور بختی و تنگدستی را از خانه و خانواده دور می كنند.   

 

همچنین گفته میشود وقتی میتراییسم از تمدن ایران باستان در جهان گسترش یافت،در روم وبسیاری از کشورهای اروپایی ،روز 21 دسامبر ( 30 آذر )  به عنوان تولد میترا جشن گرفته میشد.ولی پس از قرن چهارم میلادی در پی اشتباهی كه در محاسبه روز كبیسه رخ داد . این روز به 25 دسامبر انتقال یافت

 

فال گوش نشینی 

زنان و دخترانی كه شوق شوهر كردن دارند، یا آرزوی زیارت و مسافرت، غروب شب چهارشنبه نیت می كنند و از خانه بیرون می روند و در سر گذر یا سر چهارسو می ایستند و گوش به صحبت رهگذران می سپارند و به نیك و بد گفتن و تلخ و شیرین صحبتكردن رهگذران تفال می زنند. اگر سخنان دلنشین و شاد از رهگذران بشنوند، برآمدن حاجتو آرزوی خود را برآورده می پندارند. ولی اگر سخنان تلخ و اندوه زا بشنوند، رسیدن به مراد و آرزو را در سال نو ممكن نخواهند دانست.

 

   قاشق زنی

زنان و دختران آرزومند و حاجت دار، قاشقی با كاسه ای مسین برمی دارند و شب هنگام در كوچه و گذر راه می افتند و در برابر هفت خانه می ایستند و بی آنكه حرفی بزنند پی در پی قاشق را بر كاسه می زنند. صاحب خانه كه می داند قاشق زنان نذر و حاجتی دارند، شیرینی یا آجیل، برنج یا بنشن و یا مبلغی پول در كاسه های آنان می گذارد. اگر قاشق زنان در قاشق زنی چیزی به دست نیاورند، از برآمدن آرزو و حاجت خود ناامید خواهند شد. گاه مردان به ویژه جوانان، چادری بر سر می اندازند و برای خوشمزگی و تمسخر به قاشق زنی در خانه های دوست و آشنا و نامزدان خود می روند.

 

آش چهارشنبه سوری  

خانواده هایی كه بیمار یا حاجتی داشتند برای برآمدن حاجت و بهبود یافتن بیمارشان نذر می كردند و در شب چهارشنبه آخر سال «آش ابودردا» یا «آش بیمار» می پختند و آن را اندكی به بیمار می خوراندند و بقیه را هم در میان فقرا پخش می كردند.

 

تقسیم آجیل چهارشنبه سوری

زنانی كه نذر و نیازی می كردند در شب چهارشنبه آخر سال، آجیل هفت مغز به نام «آجیل چهارشنبه سوری» از دكان رو به قبله می خریدند و پاك می كردند و میان خویش و آشنا پخش می كردند و می خورند. به هنگام پاك كردن آجیل، قصه مخصوص آجیل چهارشنبه، معروف به قصه خاركن را نقل می كردند. امروزه، آجیل چهارشنبه سوری جنبه نذرانه اش را از دست داده و از تنقلات شب چهارشنبه سوری شده است.

 

 گرد آوردن بوته، گیراندن و پریدن از روی آن و گفتن عبارت "زردی من از تو، سرخی تو از من" شاید مهمترین اصل شب چهارشنبه سوری است. هر چند که در سالهای اخیر متاسفانه این رسم شیرین جایش را به ترقه بازی و استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک داده است

پس امیدورام دوستان عزیز با خواندن این مطالب قشنگی این رسم را با انجام كارهای خطرناك و استفاده از ترقه های خطرناك خراب نكنند 

مراسم دیگری مانند  توپ مروارید ، فال گوش ، آش نذری پختن ، آب پاشی ، بخت گشائی دختران ، دفع چشم زخمها ، کندرو خوشبو ، قلیا سودن ، فال گزفتن هم در این شب جزو مراسمات جالب و جذاب می باشد

 


 

   تحریف آیین چهارشنبه سوری

 

یافته های پزوهشی نشان می دهد كه تمامی آیین ها و یادمان هایی كه مردم ایران در هنگامه گوناگون بر پا می داشتند و بخشی از آنها همچنان در فرهنگ این سرزمین پایدار شده است ، با منش ، اخلاق و خرد نیاكان ما در آمیخته بود و در همه آنها ، اعتقاد به پروردگار ، امید به زندگی ، نبرد با اهریمنان و بدسگالان و مرگ پرستان ، در قالب نمادها ، نمایش ها و آیین های گوناگون نمایشی گنجانده شده بود .

رفتار خشونت آمیز و مغایر با عرف و منش جامعه نطیر آنچه كه امروزه تحت نام چهارشنبه سوری شاهد آن هستیم ، در هیچكدام از این آیین ها دیده نمی شود .

 

بهتر است بگوییم ، كسانی كه با منفجر كردن ترقه و پراكندن آتش سلامتی مردم را هدف می گیرند ، با تن دادن به رفتاری آمیخته به هرج و مرج روحی ، آیین چهارشنبه سوری را تحریف كرده اند

سه شنبه 18/11/1390 - 18:38
  • منوی

    زرشک


 
کشورهای اروپایی، شرق آسیا و روسیه بازارهای جدید زرشک ایرانی
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، زرشک، انار و گیاهان دارویی خراسان جنوبی گفت: کشورهای اروپایی، شرق آسیا و روسیه بازارهای جدید زرشک ایران هستند.
محسن احتشام، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، زرشک، انار و گیاهان دارویی خراسان جنوبی با اعلام این مطلب اظهار داشت: ظرف سال های اخیر صادرات زرشک ایران افزایش یافته است.
وی افزود: در زمینه بازاریابی اقدامات مناسبی در کشور انجام شده و بازارهای هدف جدیدی برای این محصول شناسایی شده است.
احتشام با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت در زمینه معرفی خواص زرشک، گفت: فیلم و بوروشورهایی به زبان های گوناگون برای ارایه در نمایشگاه های مختلف تهیه شده است.
وی افزود: در گذشته اقدامات مناسبی برای معرفی محصول زرشک انجام نشده بوده اما در سال های اخیر به این مقوله توجه شده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، زرشک اظهار داشت: استراتژی این انجمن شرکت و حضور فعال در نمایشگاه های صنایع غذایی کشورهای مختلف در راستای معرفی این محصول است.
وی راه اندازی بزرگترین واحد کسنتانتره زرشک در خراسان جنوبی را عاملی برای توسعه بازار این محصول دانست و گفت: این کارخانه برای نخستین بار در فصل تولید سال جاری، به بهره برداری می رسد.
احتشام در خصوص تاثیر فرآوری بر ایجاد ارزش افزوده برای تولید زرشک، اذعان داشت: فرآوری این محصول تا سقف 50 درصد بر قیمت پایه آن تاثیر گذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: راه اندازی کارخانه های فرآوری انگیزه کشاورزان برای گسترش باغات خود را افزایش داده و زمینه حضور در بازارهای جهانی را برای ایران فراهم می کند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، زرشک در خصوص انجام تحقیقات مناسب در زمینه معرفی پایه های جدید زرشک، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی افزود: ورود علم و فن آوری به عرصه تولید زرشک بر ایجاد ارزش افزوده و افزایش راندمان موثر خواهد بود.
احتشام با اشاره به مصارف فراوان زرشک در صنایع غذایی، محصولات دارویی و بهداشتی، اظهار داشت: در زمینه موارد مصرف این محصول در بخش های مختلف و فرآوری آن مطالعات مناسبی در پارک های علم و فن آوری انجام شده است.
وی ادامه داد: اما در خصوص اصلاح باغات، بیشتر اقدامات مبتنی بر تجربیات کشاورزان بوده و کمتر به صورت عملیاتی کار شده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران، زرشک گفت: ممکن است جهاد کشاورزی روش هایی برای کشت به کشاورزان معرفی کرده باشد اما اقدامات کشاورزان برای توسعه مزارع مبتنی بر تجربیات خود است.
وی در خصوص میزان تولید زرشک در سال زراعی جاری، اذعان داشت: با توجه به کاهش بارندگی و کم آبی رایج در خراسان جنوبی، به طور حتم میزان تولید کمتر از سال گذشته خواهد بود.
سه شنبه 18/11/1390 - 13:23

خواص شفابخش عرقیات گیاهی

خواص شفابخش عرقیات گیاهی
فواید و خواص درمانی عرقیات گیاهی بر هیچ كس پوشیده نیست،بخصوص در ایران كه همگان مطابق با فرهنگ و سنت دیرینه ایرانی با مزایا و خواص اعجاب‌آور آنها آشنا هستیم .
 
در كل عرقیات یكی از شكل‌های استفاده از گیاهان هستند و اغلب به صورت خوراكی یا دارویی به مصرف می‌رسند كه به خواص درمانی برخی از آنها اشاره می‌كنیم.

خواص درمانی عرقیاتی با طبیعت گرم
 
گلاب:
مقوی قلب و اعصاب،آرام‌بخش،محرك هورمون‌ها و میل جنسی،ملین،پاك‌كننده،روشن‌كننده و محافظ پوست و تحریك‌ كننده جریان خون.

عرق بهارنارنج:
آرام‌بخش،مقوی قلب و اعصاب،رفع‌كننده بی‌خوابی‌های عصبی،رفع‌كننده افسردگی و تپش قلب.

عرق گزنه:
بند آورنده خونریزی‌های داخلی،تسكین‌دهنده دردهای عضلانی و استخوانی،پایین‌آورنده قند خون،‌ادرارآور،تقویت‌كننده دستگاه هاضمه،رفع‌كننده خونریزی در فواصل قاعدگی، جلوگیری‌كننده از ریزش مو،درمان‌كننده پروستات،افزایش‌دهنده گلبول‌های قرمز خون و زیادكننده شیر مادران.

عرق نعناع:
تقویت‌كننده دستگاه گوارش،برطرف‌كننده ناراحتی معده،اشتها آور،ضددرد،ضداسهال،ضد نفخ و رفع‌كننده دل درد و دل پیچه.

عرق چهل گیاه:
مقوی قلب و اعصاب،مسكن دردهای قاعدگی،بازكننده رگ‌های قلب،تنظیم‌كننده دستگاه گوارش، بادشكن،ضدتهوع و استفراغ‌،مقوی معده و آرام‌بخش.

عرق باد رنجبویه:
تقویت‌كننده مغز،اعصاب و حافظه،بازكننده رگ‌های قلب،درمان‌كننده خستگی‌های روحی،عصبانیت و سردردهای عصبی و ضدتهوع در دوران بارداری.

عرق زیره:
ضدچاقی،رفع‌كننده ضعف اعصاب،نیرو دهنده و هضم ‌كننده،پایین ‌آورنده چربی خون و درمان ‌كننده كم‌خونی.
خواص درمانی عرقیاتی با طبیعت سرد و معتدل

عرق كاسنی:

تصفیه‌كننده خون،سفیدكننده پوست،درمان‌كننده كم‌خونی و بیماری‌های مزمن پوست،رفع‌كننده یبوست،رفع‌كننده رسوبات ادراری،برطرف‌كننده جوش‌های صورت،رفع‌كننده ورم التهابی لثه و مقوی كبد.

عرق بید مشك:
معتدل،مقوی قلب و اعصاب،آرام‌بخش،نشاط ‌آور،پایین‌آورنده فشار خون و ضد تپش قلب.

عرق شاتره:
معتدل،ضدحساسیت،تصفیه ‌كننده خون،صفرابر،اشتها آور،ادرارآور،ضدیرقان،هضم‌كننده غذا و معرق.

عرق خارشتر:
برطرف ‌كننده سنگ كلیه و مثانه،تقویت‌كننده اعمال كلیه و شستشو دهنده كلیه‌ها و تقویت‌كننده كبد.

عرق بید:
تب‌بر،رفع‌ كننده بی‌خوابی‌های ناشی از ضعف اعصاب،رفع ‌كننده قاعدگی‌های دردناك،تسكین‌دهنده دردهای دستگاه تناسلی،مقوی معده،درمان‌كننده یرقان،سردرد و اشتها‌ آور.

توجه:در مصرف عرقیات زیاده ‌روی نكنید و همیشه در هنگام تهیه‌ آنها ابتدا به تاریخ مصرف و مجوز بهداشتی آنها توجه كنید و سپس در مورد میزان و زمان استفاده آنها از متخصصان این امر كمك بگیرید.
سه شنبه 18/11/1390 - 13:17

خواص درمانی عناب

خواص درمانی عناب
عناب یکی از داروهای گیاهی است که دارای فواید بسیاری می باشد ، آیا از این فواید اطلاعی دارید؟

 

 

عناب درختچه ای است متوسط با برگ های کشیده و ریز كه در زمستان برگریز می شود. منشا این گیاه به چین و آسیا بر می گردد، گرچه بعد ها به طور نامعلومی پراكنده شده و امروز در بخش های گسترده ای از نقاط مختلف زمین دیده می شود .

ویژگیهای میوهً عناب
میوه گیاه که همان عناب نامیده می شود خوراكی است.عناب درشكل ظاهر بیش از 2 یا 3 سانتیمتر درطول است.وقتی میوه عناب نارس است لغزان وسبز است و طعمی شبیه سیب دارد . هسته آن نیز سخت و مخروطی شكل است.

هنگامی كه میوه می رسد به رنگ زنگ زدگی یعنی قرمز تیره برمی گردد.و سپس چروكیده می شود.این میوه در ظاهر شبیه به خرماست بنابراین عناب خرمای قرمز نیز نامیده می شود. عناب ( خرمای چینی ) نیز نامیده می شود .

خواص دارویی عناب
خواص دارویی عناب مدتها ی طولانی است كه شناخته شده است. مردمان كشورهایی مانند چین و كره عناب را به عنوان داروی سنتی كه مبنای گیاهی دارد بكار می برند. این میوه با خواص تخفیف استرس مطرح شده است.

پودر میوه عناب برای آرامش اعصاب و اضطراب به كار برده می شود. میوه عناب خون را تصفیه وسموم را از سیستم بدن دفع می كند.عناب پوست را روشن میكند ، مانع مشكلات قلبی می شود و احساس آرامش می دهد.خواص آنتی اكسیدان عناب همچنین به جلوگیری از سرطان كمك می كند.

البته به یاد داشته باشید که این میوه علاوه بر اینکه خون را تصفیه میکند موجب ازدیاد ویتامین k میشود یعنی خون را سفت میکند و مصرف زیاد آن برای افرادی که دچاز غلظت خون هستند توصیه نمیشود.

جوشانده برگ عناب اغلب برای تسكین وعصاره آن برای درمان گلودرد به كار می رود.

استفاده از مغز میوه در بریدگی ها و زخمها موجب تسریع در بهبودی آنها می شود .

مخلوط عناب با فلفل و نمك در بیماران مبتلا به سوءهاضمه و حتی بیماری های صفراوی سودمند است . عناب خشك رسیده به عنوان ملین عمل می كند.دانه عناب خاصیت داروی مسكن را دارد .
اگر با كره خورده شود از حالت تهوع و استفراغ جلوگیری می كند. مصرف آن در دوران بارداری به كاهش دردهای شكمی معروف است. ضمن اینکه در کاهش دردهای روماتیسمی نیز مفید است . عناب به شکل گلچین شده ، خشك شده و آب نباتهایی با اسانس عناب و به عنوان خوراكی یا همراه با چای عصرانه در بریتانیا صرف می شود. در رنگهای سیاه و قرمز موجود است .شكل دود داده عناب طعم آن را افزایش می دهد. شربت شیرین میوه عناب دركشورهای كره ، تایوان و چین به طور عموم در دسترس مردم است.عناب كنسرو شده و همچنین چای با طعم عناب به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.

در برخی مناطق نیز میوه عناب برای تهیه سركه نیز کاربرد دارد. دربرخی قسمتهای جهان مردم شربت عناب را نیز می نوشند. ضمن اینکه در آفریقا از این میوه در تهیه كیك استفاده می شود. اما كاربرد عناب در ایران ، هندوستان و پاكستان بیشتر به صورت میوه خشک شده است .
سه شنبه 18/11/1390 - 13:14
اسرائیل مراسم پالان گذاری را برگزار كرد!
كیهان: شست شماری از عناصر سلطنت طلب، تروریست، شبه اصلاح طلب و برخی عناصر سابقاً ماركسیست به مدت دو روز و پشت درهای بسته در استكهلم سوئد برگزار شد.
طبق گزارش های مختلف اسامی برخی حاضران در این نشست كه شنبه و یكشنبه برگزار شد به این شرح است: عبداله مهتدی (رئیس گروهك تروریستی كومله)، شهریار آهی، حسن شریعتمداری، محسن سازگارا، مهرانگیز كار، فریدون احمدی، رضا طالبی، محسن مخملباف، نوشابه امیری، ضیاء صدراشرافی، شهران طبری، احمد باطبی، خالد عزیزی (رئیس گروهك دموكرات)، لیلی پورزند و چند تن دیگر از همكاران فراری نشریات زنجیره ای. رادیو اسرائیل با بیان اینكه نشست مذكور برای متحد كردن اپوزیسیون بوده، تصریح كرد: «این نشست به دلیل مسائل امنیتی در مكانی مخفی برگزار شد. عبداله مهتدی درباره این كنفرانس گفت ما نیاز به یك جبهه متحد داریم كه از سوی جامعه جهانی حمایت شود.»
فاطمه حقیقت جو عضو فراكسیون مشاركت در مجلس ششم كه به آمریكا پناهنده شده، به تأسی از رادیو اسرائیل در «سكولاریسم نو» نوشت: «آقای درویش پور گفتند در این كنفرانس شركت نمی كنند، به خاطر جو منفی و پدیده چلبی سازی كه برخی دوستان نگران هستند. بیایید این مسئله را به طور علمی بررسی كنیم. تا زمانی كه یك مشاركت كامل از پایین به بالا وجود نداشته باشد، نمی شود انتظار كاری كارآمد را داشت. اگر چه همسر من ] محمد تهوری همكار فراری روزنامه ایران در دوره اصلاحات[ روزنامه نگار است اما معتقدم محتوای جلساتی مشابه جلسات استكهلم نباید خبری شود، به دلایل امنیتی و سیاسی»!
اما پایگاه اپوزیسیونی خودنویس در گزارشی تصریح كرد: با وجود حضور تعدادی از خبرنگاران در این كنفرانس دو روزه هیچ خبری از درون جلسات و كارگاه های آن بیرون نیامده است. محسن سازگارا كه گفته می شود یكی از افراد مؤثر بر تشكیل این گردهمایی بوده، به بخش فارسی رادیو سوئد گفت این همایش به خواست تعدادی از شركت كنندگان و به دلایل امنیتی مخفیانه برگزار شده است. برپایه گزارش رادیو سوئد، ینس اوربك مدیر بنیاد گفته برخی از شركت كننده ها نمی خواستند اسامی منتشر شود وگرنه اكثر كنفرانس ها «علنی» برگزار می شوند. محسن مخملباف نیز كه در این كنفرانس حاضر بود به رادیو سوئد گفت باید مخالفین دور یك میز جمع شوند.
خودنویس می افزاید: نوشابه امیری گفت حاصل این كنفرانس توافق نامه ای بوده بر مبنای كلی كه بر محور آن مخالفان جمهوری اسلامی كنار هم بیایند.اما عبداله مهتدی، این گردهمایی را مثبت ارزیابی كرده و گفت هدف، ایجاد یك اتحاد یا سازمان نبود، هدف تدوین منشور برای اتحاد اپوزیسیون نبود، هدف گردهمایی برای دیالوگ بود.
خودنویس به طعنه نوشت: چلبی سازی در تاریكی كامل انجام شد.
از سوی دیگر شبكه اینترنتی بالاترین با حمله به برگزاركنندگان جلسه مخفی یاد شده نوشت: گردهمایی علافان قمپزیسیون در نطفه شكست خورد و یخ اپوزیسیون سازی و چلبی سازی حتی در هوای زمستانی و 30 درجه زیر صفر سوئد هم نگرفت. این حضرات دنبال بزك كردن رژیم هستند هرچند كه خیلی هم قمپز در می كنند.
بالاترین اضافه كرد: از هر طرف نگاه كنیم، یك مشت علاف را می بینیم كه در پی آلاف و علوفی روان و گاه دوان هستند، و این بار نوبت چریدن در بنیاد اولاف پالمه بود! با پوزش از روح مرحوم اولاف پالمه، كه باعث شد نام اولاف! با علف و آلاف و علوف! و پالمه هم با پالان! یك وزن و هماهنگی در نظم و نثر پیدا كرد و باعث ریشخند شدن بیشتر این علافان پالان به دوش شود.
اگر نگاهی به فهرست نام های شركت كنندگان در این كنفرانس بیندازیم، درمی یابیم بخش بزرگی از آن را زالوها تشكیل می دهند، كه به رگ های اپوزیسیون واقعی چسبیده اند و از آنان ارتزاق می كنند و باقی از ساده لوحان، فرصت طلبان و بیكاره ها تشكیل شده است.
این پایگاه تصریح كرد: بررسی نام ها نشان می دهد كه در این زمان، اپوزیسیون ایران تا چه اندازه ای خوار، خفیف و زبون شده است. اپوزیسیون دوران شاه نتوانستند هیچ كاری در برابر خمینی، آخوند یك لا قبا انجام دهند، و خمینی، آنان را مانند گرد و غباری با تكان دادن گوشه عبایش به خارج پرتاب كرد. اكنون به این گروه بی بو و خاصیت چه امیدی می توان بست؟ آیا زمان آن نرسیده یك تعریف روشنی از اپوزیسیون ارائه شود و قمپزیسیونی كه مانند غده سرطانی در بطن اپوزیسیون در حال رشد و گسترش است، جراحی شود؟
سه شنبه 18/11/1390 - 12:58

موج دوم سرما در پیش است/ مردم در مصرف گاز صرفه جویی كنند

شهرری - معاون وزیر نفت و مدیر عامل شركت ملی گاز ایران با قدردانی از در صرفه جویی مصرف گاز گفت: موج دوم سرما در پیش است و مردم همچون گذشته در مصرف گاز صرفه جویی كنند.

1390/11/18 - 09:24

"جواد اوجی" روز سه شنبه در حاشیه تجدید میثاق مسوولان و كاركنان وزارت نفت با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام خمینی (ره) در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: برودت سرما و بارش برف در چند روز گذشته در استانهای كشور موجب كاهش 12 تا 15 درجه ای دما شد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش كاركنان شركت گاز در هیچ جای كشور قطعی گاز و افت فشار نداشتیم و عملیات گازرسانی در سراسر كشور در بخش تجاری و خانگی روند مطلوبی دارد.

اوجی همچنین خاطر نشان كرد: روز گذشته مصرف گاز در كشور به بالاترین و بی سابقه ترین مقدار مصرف گاز خود یعنی 556 میلیون متر مكعب رسید و 82 درصد مصرف در این روز مربوط به واحدهای تجاری و خانگی بود.

وی با بیان اینكه تولید گاز همه ساله در كشور رو به افزایش است گفت: 13 پالایشگاه،200 هزار كیلومتر خطوط انتقال و 65 ایستگاه تقویت فشار در كشور هم اكنون برای تولید و انتقال گاز فعال است و عمده تجهیزات مربوط به این صنعت در داخل توسط متخصصان ایرانی و بومی كشور راهبری می شود.

سه شنبه 18/11/1390 - 12:54
بابا دو بخش دارد...

سلام بر تو و عاشورای بزرگی که در چشم های کوچک تو خلاصه شده است.

سلام بر تو که در خنکای لبخند حسین علیه السلام رها بودی و پا به پای آبله، زخم هایش را به جستجو.

سلام بر کوچکی گام هایت؛ به تو و خاطرات در آتش رها مانده ات.

سلام بر تو که آتش، کوتاه تر از دامنت نیافت.

تو را خوب تر از شام غریبان، زینب می شناسد و تو بهتر از همه، شام غریبان را.

شام غریبان، تو را خوب می شناسد؛ تورا که آن قدر پدر پدر کردی و «یا عَمَّتِیَ و یا أُخْتَ أَبِی! أیْنَ أَبِی» گفتی تا در روشنای حضور حسین علیه السلام غوطه ور شدی.

سلام بر تو؛ به آن زمان که در هیاهوی غبار و سوار، اشک و مشک و ستیغ و تیغ، حسین علیه السلام را در خلسه و خون و خاکستر رها دیدی.

از اندوه و داغ و دلتنگی، بوی تو به مشامم می رسد و هرگاه نام تو را می نویسم، هیچ واژه ای را توان توصیف اندوهت نیست.

از کنار شط تا وادی نخله، از مرشاد تا به حلب و از دید نصرانی تا به عسقلان، تو بودی همدم تنهایی بابا.

سلام به تو ای سئوال بزرگ تاریخ! پس از گذشت قرن ها آیا آبله پاهایت خوب شده است؟

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

داغ نوشت:::

اینجا همه داغدارند...


چشمی بچرخان عمه ...


پای این نیزه های شکسته...


کنار دلتنگی های خسته ام...


روی دست عمه که همیشه آغوشت بوده...

       

                      پلکی بزن...

                                                "ای ستاره کوچک کربلا"

:::::

عاشقی میگفت:بابا دو بخش دارد...


یک بخش بالای نیزه...

       

                                                    یک بخش روی زمین...

...

سه شنبه 18/11/1390 - 12:51
تخریب بقیع...

این قصه ی درد است...

دردی که جانم را بیتاب میکند...

از غریبی تو...

از دوری من...

که باید بمانم و بسوزم

که چرا بعد این همه سال

 قصه های تو هنوز درد دارد...

-------------------------------------------

آقا جان...

اینجا همه خاکی خواهیم بود

تا وقتی که 

حرمت را بسازیم...

بقیع...

                      «بار گرانی بر زمین مانده»


سه شنبه 18/11/1390 - 12:49
تنها ترین گل مرداب...

از کنار دلم پرید...


از کنار دلم...


سنجاقک خوابهای مرداب من...


این ابر برای تو باران نمیشود...


خاک است...


تنها...


سهم دنیای من...


بر روی جعبه دنیا نوشته اند...


آهسته..!


که شکستنیست!


این احساس...


باری که شکست و دل کامل شد...


خاک است ...


تنها...


سهم دنیای من...

::::::

مدتها!


چرکنویس بود...


قلمی که کنج کلاس مینشست...


تا اینکه ...

سه شنبه 18/11/1390 - 12:47
سلام بر لحظه‏هایی که تو را آوردند!
 سلام بر لحظه‏هایی که تو را آوردند!

سلام بر لب‏های رسول اللّه‏ که میلاد تو را به درگاه پروردگار، سبحه گفت و نام یگانه‏ات را از دست جبرییل گرفت و در گوش عصمتت زمزمه کرد! 

سلام بر لبخند سرافراز علی علیه‏السلام ، که در طلوع تو اتفاق افتاد!

سلام بر تو، امامتِ فردای پس از علی!


سلام بر تو، شباهتِ بی‏شائبه محمدی!

سلام بر اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان «کوثر» و «ابوتراب» برخاست.

*تا خدا هست و خدایی می کند، مجتبی مشکل گشایی می کند.
سه شنبه 18/11/1390 - 12:45