نمی دانم چه حسی هست این عاشقی؟

وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم

وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم

چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟

 

I don’t know what is this sense lover? When will sit down, when the way, when sleep I love you when you have a voice that I love you, when silence is what I love you so you have with me that such a permanent comfortable?

...When things go wrong
...When sadness fills ur heart
...when tears flow in ur eyes
always remember 3 things
1) I'm with u...
2) Still with u...
3) Will ALWAYS b...
وقتی که هیچ چیز درست پیش نمیره
وقتی که غم قلبت رو پر میکنه
وقتی که اشک تو چشات حلقه میزنه
همیشه 3 چیز رو به یاد بیار:
1-      من با تو  هستم
2-      باز هم با تو هستم
3-      و همیشه با تو خواهم بود....

24hrs make a lovely day,

7 days make a lovely week,

52 weeks make a lovely year & knowing a

person like me will make ur life lovely.

24 ساعت یه روز قشنگ رو میسازه

7 روز یه هفته ی قشنگ رو میسازه

52 هفته یه سال قشنگ رو میسازه

و شناختن یه نفر مثل من، تمام زندگیتو دوست داشتنی میکنه

Love isn't a decision, it's a feeling. If we could decide who to love, then, life would be much simpler, but then less magical

عشق تصمیم نیست؛ بلکه یه احساسه. اگر ما میتونستیم تصمیم بگیریم که کیو دوست داشته باشیم اونوقت زندگی خیلی ساده تر میشد اما در عین حال جادوی خودش رو هم از دست میداد!

Don't wait until it's too late to tell someone how much you love, how much you care. Because when they're gone, no matter how loud you shout and cry, they won't hear you anymore

برای اینکه به یه نفر بگی که چقدر دوسش داری و چقدر برات مهمه، اونقدر منتظر نمون تا اینکه بالاخره دیر بشه. چون وقتی که اون یه نفر بره دیگه مهم نیست که تو چقدر بلند فریاد میزنی و گریه میکنی چون دیگه نمیتونه صداتو بشنوه

X