زیباروی هستی
سلام این جمله ای که شما گفتید اگر دقت کنید من هم گفتم و نوشتم در هر حال ممنون از حضورتون.
دوشنبه 26/8/1393 - 6:44
sirYahya
حجاب بوته ی خوش بوی گل عفاف است و حجاب مصونیت است نه محدودیت.
این از همشون بهتر بود/ ممنونم
جمعه 23/8/1393 - 10:22