جاده دوستي
سلام
ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد کریم اهل بیت
« امام حسن مجتبی علیه السلام »
وآرزوی قبولی عبادات شما و البته خود ما !،
جاده دوستی شما را به خواندن یک شعر طنز دیگر
با عنوان « شــــــــوق روزه داری؟! » دعوت می کند.
قدم زدن شما در جاده دوستی باعث افتخار ماست.
پس منتظر قدوم شما می مانم.

*************************************
جاده دوستی پایانی ندارد، اگر بیایی و همسفرم باشی
پنج شنبه 4/6/1389 - 11:45