ناشناس
عجب چیز جالبی بود
دوشنبه 1/6/1389 - 9:20
عافي
یه زمانی ما هم کامپیوتری بودم... یادش به خیر چه زود گذشت...!!!

ممنون
موفق و کاهگلی باشی...!!
يکشنبه 31/5/1389 - 21:55