منتظران مهدي
با سلام.
خوشحال شدم كه مطلب را در صفحه اول تبیان دیدم.
به امید روزی كه جوانان ما به این تكنولوژی دست یابند.
انشاءالله هر چه زودتر
شنبه 9/9/1387 - 1:50