ناشناس
بسم الله الرحمن الرحیم
عالی بود
یا علی
شنبه 16/6/1387 - 0:9
koob_bad_zesht
راستی چرا اینجوریه هیچ وقت هم این قضیه درست نمیشه
همیشه بین سن بالا ها و جوان ترها مشكل هست و اینهم مرا خیلی می ازارد
سه شنبه 29/5/1387 - 17:2
ناشناس
ج ا ل ب بود ولی همیشه این طور نیست
سه شنبه 29/5/1387 - 12:1