656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
كنار سواحل دريا.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:27
iran845 ( تعداد مطالب : 132 ) ( تعداد نظرات : 4 )

توجّه امام زمان(عليه السلام) به زائران امام رضا(عليه السلام)

افسوس كه عمرى پى اغيار دويديم***از يار بمانديم و به مقصد نرسيديم

سرمايه زكف رفت و تجارت ننموديم***جز حسرت و اندوه متاعى نخريديم

شاها ز فقيران درت روى مگردان!***بر درگهت افتاده به صد گونه اميديم()
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:26
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
انتقال گرده از قسمت نر به سمت ماده آن.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:26
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
انتقال آب و مواد معدني
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:25
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
بلي، اين گل از گلبرگ هاي كوچك زيادي تشكيل شده است.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:24
iran845 ( تعداد مطالب : 132 ) ( تعداد نظرات : 4 )

علامات پيش از ظهور

خداى تبارك و تعالى به خاطر اهميّت ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) و نيز به خاطر جلوگيرى از اشتباهات و سوء استفاده ها، علامت هايى را به عنوان نشانه هاى پيش از ظهور مقرّر فرموده است. علامات ظهور را در يك دسته بندى مى توان دو قسمت كرد: علايم قطعى ، علايم غير قطعى.

علامت هاى قطعى نشانه هايى هستند كه در روايات قطعى و متواتر وارد شده و نسبت به ظهور آن ها نيز تأكيد شده است. مانند: خروج سفيانى و قتل نفس زكيّه().

علامت هاى غير قطعى نشانه هايى هستند كه يا روايات قطعى در مورد آن ها نداريم و يا توسط معصوم(عليه السلام) به حتمى بودن آن ها اشاره اى نشده است; مثل پنج بار خسوف ماه و پانزده بار كسوف خورشيد.()

اين علامت ها را در دسته بندى ديگرى مى توان سه قسمت دانست:

علايم غير طبيعى در عالم تكوين، علايمى در رفتار اجتماعى و آداب انسان ها، پديده هاى طبيعى ـ مثل خسوف و كسوف متوالى در رمضان، مانند شعله كشيدن آتشى عظيم در شرق آسمان و طلوع خروشيد از مغرب ـ و يا مانند كثرت فحشا و زياد شدن مدّعيان پيامبرى و كشته شدن پنج هفتم انسان ها در جنگ.

آن چه در بررسى علامات ظهور مهم و قابل تأمّل مى باشد اين است كه، عدم پيدايش هيچ يك از آن ها موجب يقين به تأخير ظهور نمى تواند باشد; زيرا «خداوند امر فرج را تنها در يك شب به سامان مى رساند»() و لازمه  چنين امرى انتظارى دايم است، به گونه اى كه آمادگى براى ظهور، هر روز تجديد گردد.

زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:24
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
تخم دان.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:24
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
چون بعضي ها نسبت به گرده ي آن حساسيت دارند.
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:24
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
دانه ها
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:23
656565 ( تعداد مطالب : 178 ) ( تعداد نظرات : 28 )
تا 83 متر
زمان آخرین مطلب این کاربر: 2918روز قبل
جمعه 21/2/1386 - 11:23
  • تعداد رکورد ها : 654891