خواندنی
توسط : hermaneshgh
فکر می‌کنی دردِ من بخاطر خورشید است؟ چه فایده بهار بیاید؟ بادام‌ها شکوفه کنند؟ آخرش مگر مرگ نیست؟ هست، اما مگر من می‌ترسم از مرگی که خورشید می‌آورد؟ من که هر فروردین یک سال جوان‌تر می‌شوم، هر بهار عاشق‌تر می‌شوم، می‌ترسم؟ آه دوستِ من، دردِ من چیز دیگری است.... " اورهان ولی
يکشنبه 21/7/1387 - 16:4
پسندیدم 0
UserName