بوستان های قلب پایتخت گفت وگو در شهر را زمزمه می کنند
توسط : abbaszadegan

 

 

 

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه شش از برگزاری سلسله برنامه های گفت و گو در شهر در بوستان های قلب پایتخت خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، فرزاد هنرور گفت: این برنامه ها با هدف افزایش ارتباطات و تعاملات اجتماعی میان شهروندان برگزار می شود.

هنرور توضیح داد: فراهم کردن بستری برای گفت و گو سبب می شود افراد غریبه با یکدیگر آشنا شده و دایره ارتباطی شهروندان گسترده تر شود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه شش گفت: در سلسله برنامه های گفت و گو در شهر، بازی های گروهی، کلاس های فرهنگی و اجتماعی و همچنین مشاوره های اجتماعی با حضور جامعه شناسان و روانشناسان خوب مورد توجه قرار گرفته است.

 هنرور تصریح کرد: گفت و گو و محاوره نیاز امروز افراد بوده تا از افسردگی های شایع در جوامع شهری جلوگیری کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه شش همچنین از برگزاری کلاس های مشاوره خانواده در سرای محلات خبر داد و گفت: تقویت کانون خانواده در میان شهروندان از اهداف برگزاری این کلاس ها است. 
 
 
 

 
 

سه شنبه 22/5/1398 - 15:21
پسندیدم 0
UserName