وقتی نمی دانم
توسط : mohsen_yahoo

چه تکلیف سنگینی است

بلا تکلیفی

وقتی که نمیدانم

منتظرت ماندم

یا فقط خودم را

به انتظار زده ام آقا ..... 

جمعه 5/11/1397 - 16:6
پسندیدم 0
UserName