فردا
توسط : mohsen_yahoo

تو همچو بوی محبت زپشت پنجره ها

درون ذهن شقایق خطور خواهی كرد

نگاه شوق وامیدم به آن دم صبحی است

كه خاك را به قدومت چو طور خواهی كرد

جمعه 14/10/1397 - 16:1
پسندیدم 0
UserName