تکرار جفای کوفیانیم
توسط : mohsen_yahoo


این طرف اعمال کج،
آن طرف ورد و دعا
این طرف غیبت، دروغ
آن طرف مهدی بیا!!!
ما ز نسل کوفه ایم
بی تعهد، بی وفا
این طرف بار گناه
آن طرف اشک و بکاء

جمعه 28/7/1396 - 10:20
پسندیدم 0
UserName