دادگاه انتظار..
توسط : mohsen_yahoo

اگر دادگاهی باشد به نام دادگاه انتظار و قرار باشد ، كه ما را در آن محكمه مجازات كنند فكر می كنید چگونه مجازات می شویم، آیا حرفی برای دفاع از خود خواهیم داشت؟
_منتظر ردیف اول به نام........شما به دادگاه انتظار احضار شده اید تا از خودتان در برابر حقایق وارده ، به عنوان یك منتظر دفاع كنید...

آیا میتوانیم از خود دفاع كنیم؟ آیا كاری  هست كه به آن افتخار كنیم و سرمان را بلند كنیم و بگوییم من این كار را انجام داده ام؟

نه بعید میدانم چیزی باشد ، شاید نهایتا بتوانیم نامی از زیارت آل یس و دعای فرج و دعای عهد بیاوریم....

نه از دعای عهد نمی توان نام برد ، چرا كه اگر حتی هر روز صبح ،دعای عهد بخوانیم، همان روز تا شب بارها عهد خود را می شكنیم!

میبینی كه دستهایمان خالیست؟ چیزی برای رو كردن نیست ، منتظران كسانیند كه به انتظار ایستاده اند و ما  فقط به انتظار نشسته ایم!

فقط نشسته و گفتیم خداكند كه بیایی...

پس یا باید پای در ركاب منتظرانی نهیم كه به انتظار ایستاده اند، یا سر به زیری و شرمندگی كسانی نصیبمان شود كه به انتظار نشسته اند ، یا باید از خواب زمستانی بیدار شویم و به  آغوش بهار پناه بریم ، یا درپی احضاریه ی دادگاه انتظار ، در دادگاه حضور یابیم....

 و آنگاه است كه با  شنیدن صدای چكش قاضی دادگاه انتظار، به خود می آییم ، اما دیگر بسیار دیر است.....

پس ناچار دستهای خالی و ملتمس خود را با شرمندگی به سوی وكیل مدافع منتظران امام زمان (عج) می گیریم ، تا شفاعتی نثار حال زارمان كند!

اما اگر امام زمان دلش از ما پر باشد و ما را لایق نداند ،كه  گوشه ی چشمی به ما كند چه؟!

آنگاه مطمئنم كه با ماده  تبصره های كتاب قانون منتظران رو به رو میشویم....

یعنی چه مجازاتی برای غفلت هایمان، در كتاب قانون منتظران تعیین شده است؟؟؟

http://montzer2012.blogfa.com/1392/10

جمعه 21/7/1396 - 9:10
پسندیدم 0
UserName