طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
توسط : khandoovane


 

 یـه بـارم اومـدم واسـه ایـنـکـــه بـگــم مـن خـیـــلـی غـمـگیـن و خـسـتـم آه بـکشـم

 

.
.
.
آب دهـنـم پــریــد تـو لـوزالـمـعـدم؛
تـا ده روزم داشـتـم ســرفه مـیـکــردم!!!!
اصـلا غــم و غــصـه یـادم رفـــت.‌..‌.

 

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:37
پسندیدم 0
UserName