طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب
توسط : khandoovane

 

 

 

  

تحقیقات دانشمندان نشون داده که...
پشت هر«فدای سرت» 
یه«خاک برسرت گوساله» 
بصورت مخفی وجود داره

 

يکشنبه 26/10/1395 - 16:33
پسندیدم 0
UserName