اجدادرسول الله 627

 

سراقة بن مالك

  «سراقة بن مالك » نزد رسول خدا(ص ) آمد و نوشته اى را كه از موقع هجرت دردست داشت , بلند كـرد و گفت : منم «سراقه » و این نوشته اى است كه در دست دارم رسول خدا گفت : امروز روز وفـا و نـیـكـى اسـت , «سـراقـه » نزدیك آمد و اسلام آورد واز رسول خدا پرسید كه اگر شتران گـمشده اى را از حوضى كه براى شتران خود پرآب كرده ام , آب دهم اجرى خواهد داشت ؟ رسول خدا گفت : آرى , براى هر جگر تشنه اى اجرى است

 

سه شنبه 6/11/1394 - 13:20
پسندیدم 0
UserName