سخنان بزرگان درباره ایران

ناپلئون:

در حیرتم از سربازان ایرانی با آن عده قلیل چطور مقابل غولی به نام روسیه ایستاده اند.صد حیف!اگر نیمی از سربازانم ایرانی بودند به هیچ قدرتی نمی باختم

آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد.

پبامبر اعظم(ص): روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .

بن لادن: اگر دنبال مردانی هستی که تا پای خونشان از عهدشان دفاع کنند در سرزمین پارس به کاوش بپرداز .

اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند.بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است

سه شنبه 11/6/1393 - 1:53
پسندیدم 1
UserName