لزوم وجود لبنیات در برنامه غذایی کودکان . . .
توسط : MCLAREN
 متخصصان بر استفاده از لبنیات برای افزایش تراكم استخوان های كودكان تاكید كردند .
محققان با بررسی 106 كودك به مدت بیش از 3 سال تاثیر رژیم غذایی را بر تراكم استخوان این كودكان ارزیابی كردند .
این بررسی نشان می دهد: مصرف لبنیات دست كم دو نوبت در روز بیشترین تاثیر را در تراكم استخوان های كودكان دارد.
این بررسی همچنین نشان می دهد، مصرف گوشت و منابع پروتئینی ، تاثیر لبنیات را در افزایش تراكم استخوان ها افزایش می دهد.
شنبه 9/9/1387 - 17:57
پسندیدم 0
UserName