اشعه ماوراءقرمز در شنوایی تاثیر دارد . . .
توسط : MCLAREN
 دانشمندان امریکایی متوجه شده اند اشعه ماوراء قرمز می تواند به فعال شدن گوش داخلی کمک کند.
به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا، محققان با اشاره به این که سلولهای مسئول واکنش به صدایی که درگوش داخلی قرار گرفته اند پیام را از طریق نرونهای عصبی به مغز می فرستند و سپس صدا شنیده می شود یاداور شدند که این روند بر اثر ابتلا به برخی بیماریها یا بر اثر برخی زخمها اسیب می بیند که در نهایت منجر به ناشنوایی می شود ولی علم پزشکی می تواند این اسیب را برطرف کند.
به گفته دانشمندان، ازمایش روی خوکهای دریایی نشان داده اشعه ماوراء بنفش می تواند به طور مستقیم روی سلولهای عصبی تاثیر بگذارد و به این ترتیب با قراردادن دستگاه کوچکی در گوش داخلی نوزادان ناشنوا انها می توانند به خوبی کودکان سالم حرف زدن را یاد بگیرند.
دانشمندان در عین حال تاکید می کنند که شنوایی حاصل از این روش به خوبی شنوایی طبیعی نیست و مثلا کسانی که از این دستگاه استفاده می کنند نمی توانند موسیقی را به خوبی تشخیص دهند و یا در محیطهای پر از سر و صدا با مشکل مواجه می شوند چون این دستگاه از سه هزار سلول عصبی تنها بیست سلول را فعال می کند اما به هر حال از ناشنوایی کامل رها می شوند.
جمعه 8/9/1387 - 13:11
پسندیدم 0
UserName