روسیه ماهواره هواشناسی نسل دوم می سازد . . .
توسط : MCLAREN
 شورای طراحان ارشد ماهواره هواشناسی نسل دوم در روسیه روند ساخت این ماهواره را بررسی کرد.
به نوشته روزنامه اینترنتی روسی ایزوستیا دفتر مطبوعاتی سازمان فضایی روسیه اعلام کرد در حال حاضر کار ساخت ماهواره «الکترو - ال»‌ مطابق با جدول زمانبندی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، ماهواره هواشناسی الکترو-ال به منظور ثبت تغییرات مهم جوّی و اب و هوایی و پیش بینی بسیار دقیق وضع هوا در نظر گرفته شده است.
شرکت کنندگان نشست اعلام کردند که ساخت این ماهواره یکی از اولویتهای مهم سازمان فضایی روسیه در سال دو هزارو نه است و توجه ویژه ای به این طرح معطوف می شود.
جمعه 8/9/1387 - 12:58
پسندیدم 0
UserName