قوانین مورفی درباره مادر
توسط : hermaneshgh

5 . اگر هم فراموش کنی، مادرت همه اشتباهاتت را به تو یادآوری خواهد کرد تا یک وقت دوباره تکرارشان نکنی

6 . اگر فکر می کنی که سری از اسرار مادرت را می دانی، همیشه به یاد داشته باش که چه کسی بوده که پوشکت را عوض می کرده!!!

7 . هرچه سخت تر تلاش کنی تا چیزی را از مادرت پنهان کنی، او بیشتر شبیه وبکم!! می شود!8 . هر چه پیرتر شوی، در کنار مادرت بیشتر احساس بچگی می کنی
شنبه 23/6/1387 - 9:31
پسندیدم 0
UserName