زمانهایی تلف شده در طول عمر
توسط : hermaneshgh

در این مقاله یك سری آمار جالب از زمانهای صرف شده برای كارهای مختلف در طول عمر برای آمریكایی ها ارائه شده است كه با كمی دقت حتماً تایید می كنید كه دانستن آنها مفید واقع می شود. البته آنچه در اینجا می بینید زمانهایی است كه برای انجام كار و حرفه صرف نشده است. شما در پایان عمرتان چقدر عمر بی فایده خواهید داشت؟

1086 روز در مریضی

3 سال در میتینگ

8 ماه صرف باز كردن ایمیل های بی مصرف كه بعضاً فرستنده آنها هم مشخص نیست.

17 ماه صرف نوشیدن قهوه و دیگر نوشیدنی ها

2 سال صخبت با تلفن

5 سال منتظر خط واحد هسنتد        

9 ماه در ترافیك معطل می شوند

4 سال برای پختن و خوردن

یك و نیم سال برای ازدواج و ملزومات آن

یك و نیم سال به لباس پوشیدن

7 سال در حمام

12 سال به تماشای تلوزیون

3 سال به خرید

1 سال به دنبال چیزهایی كه نمی دانند كجا گذاشته اند می گردند

24 سال می خوابند.

سه شنبه 22/5/1387 - 17:15
پسندیدم 0
UserName