فقط آقایان بخوانند...
توسط : hermaneshgh
فقط آقایان بخوانند...
    
    زنها را درك كنید تا صمیمیت فوران كند. تنها حسی كه این موجود آسمانی را هراسان می‌كند عدم درك متقابل از سوی همسرش می‌باشد. همانقدر كه مردان از عدم شایستگی می‌ترسند، زنان از این كه احساسات و عواطف‌شان درك نشود، بیمناك هستند.
    اگر می‌خواهید شوهری نمونه باشید، باید بدانید كه‌:
    1 - زنان را درك كنید.
    نیازها، عواطف و حضور همسرتان را درك كنید. شما باید شادی‌، ناراحتی‌، سرزندگی و كسالت و همة حالات آنها را درك كنید.
    2 - زن باید حرف بزند، تا راحت شود.
    زنان باید صحبت كنند، آنان با صحبت كردن آرام می‌شوند. همین كه شروع به تعریف كردن می‌كنند، انگار كه آن مسئله به بهترین شكل حل شده است‌. هرگز او را از تعریف كردن و صحبت كردن‌، باز ندارید.
    3 - گوش كنید.
    فراوان و فراوان به حرفهایش گوش دهید. وانمود نكنید كه می‌شنوید بلكه با دقت به حرفها و درد دلش گوش كنید. گوش كردن به صحبت هایش بذر صمیمیت را در دل شكنندة او می‌كارد. هنگامی كه صحبت می‌كند صمیمانه نگاهش كنید و گوش دهید.
    4 - راه حل ندهید.
    سریع پیشنهاد و راه حل ندهید. زن نمی‌گوید كه شما مشكل را حل كنید. او می‌گوید چون تنها می‌خواهد كه گفته شود و نمی‌خواهد مسئله حل شود. اگر می‌گوید: سرم درد می‌كند. نگویید برو دكتر. بگذارید به صحبتش ادامه دهد.
    5 - زن به توجه شما نیاز دارد.
    به او توجه كنید. به نیازهایش به لباسهایش‌، به صورتش و آرایش جدیدش‌. به فعالیتهای روزانه‌اش و به تمام صبوری‌هایش‌. وقتی وارد خانه می‌شوید، نگاهش كنید. به مهمانی كه می‌روید بین مردم غرق نشوید و هراز گاهی به دنبال او نیز بگردید. هم توجه كنید و هم به آنها فضا بدهید. او كفش تازه خریده و به شما می‌گوید، چطوره‌؟ و شما می‌گویید: خوبه‌! او خودش هم می‌داند كه كفش خوبی خریده است‌. چیزی بیش از اینها می‌خواهد. او باید بشنود كه‌: به پاهای تو فوق العاده است‌.
    6 - زن دوست دارد مرد مقتدر باشد.
    مرد نباید ضعیف باشد. زنان از تماشای قدرت همسرشان لذت می‌برند. مقتدر باشید. دست كم نشان دهید كه مقتدرید. تلاش كنید. با شخصیت و محترم باشید. ورزش كنید. خرابی‌های خانه را سریع تعمیر و اصلاح كنید. مسؤولیت‌پذیر باشید.
    7 - زن دوست دارد كه به او احترام بگذارید.
    به او احترام بگذارید. تنها خدا می‌داند كه احترام گذاشتن به او چقدر برایش لذتبخش است‌. مرد و زن در جلوی در ایستاده‌اند. زن كیف می‌كند اگر شما بگویید: اول خانمها و او جلو برود. هرگز زن را جلوی دیگران خرد نكنید. پیش بچه‌ها، فامیل و حتی غریبه‌ها با او خیلی محترمانه صحبت كنید.
    8 - زن به اعتبار نیاز دارد.
    تنها شما می‌دانید كه می‌توانید اعتبار مورد نیاز خانمها را به آنها بدهید. زن را یكی از معتبرترین و شاید دقیقاً معتبرترین فرد خانواده معرفی كنید. البته بدون لطمه زدن به شخصیت خودتان‌.
    9 - به همسرتان قوت قلب دهید.
    به او اطمینان دهید. به او بگویید كه دوستش دارید. بگویید كه همیشه حمایتش می‌كنید و تنهایش نمی‌گذارید. بگویید كه او یك كانون محبت است و خانه بدون او روح ندارد. قوت قلب‌، یك بمب صمیمیت است‌.
    این قوانین بسیار ساده‌، اما مهم را اجرا كنید، خواهید دید كه صاحب بهشت روی زمین خواهید شد! 
    
چهارشنبه 1/3/1387 - 16:18
پسندیدم 0
UserName