چند چرا؟
توسط : hermaneshgh
برای پیدا کردن راه حل بعضی مسائل و مشکلات انسان نیاز است تا موضوع مورد بررسی را در قالب سئوال د ر بیاورد  یا اینکه ما در جامعه هر روز با مشکلاتی روبرو هستیم که فکر می کنیم عیب از دیگران و یا از قانون است در حالیکه شاید خود ما مقصر باشیم حالا با سئوالات ذیل فکر کنید مشکل کجاست .پاسخ بعضی از ناهنجاریها در خود سوال آمده است.چرا بعضی از خانم ها کار های مستحبی را نسبت به واجب ارجح قرار میدهند؟ چرا بعضی باغداران  هنگام بار گیری میوه، میوه های نارس، ریز و زیر درختی را در ته جعبه قرار میدهند ؟جرا بعضی از بار فروشها میادین میوه و تره بار شهرداری میوه ها را جعبه به  جعبه  میکنند تا میوه های درشت در زیر جعبه قرار گیرد تا موقع ریختن روی پیشخوان بار ریزها در زیر بار قرار بگیرد و درشت ها در روی بار ؟چرا تعدادی از رانندگان شرکت واحد هنگام رانندگی با سرعت زیاد رانندگی می کنند و تعدادی حال رانندگی را ندارند؟ چرامیادین میوه و یا میوه فروشان و مغازه ها و ... درماه اول افتتاحیه در ارائه جنس  وبرخورد با مشتری خوب برخورد میکنند  و رفته  رفته نه جنس  خوب به مشتری میدهند ونه برخورد خوب و قیمت ها هم چندان تفاوت با بازار سیاه  ندارد؟ چرا زمانی که یک بیمار در بیمارستان دولتی  بستری است اگرخواسته بجایی داشت بعضی از پرستاران ناراحت میشوند و یا بعلت عدم رسیدگی شکوه می کند میگوید این بیمارستان دولتی است بروید خصوصی. که این موضوع در خیلی از جاهای دیگر بکار میرود که حرف درستی نیست مگر کارمندان و یا ارائه کنندگان خدمات در ان مرکز حقوق یا مزد دریافت نمی کنند؟چرا کوچکترین برخورد نامناسب افراد یک اداره یا جامعه را به کل جامعه و یا ادارات  و دولت ربط میدهیم. ؟چرا بعضی از کم کاریهای خودمان رادر بعضی کارها قبول نمیکنیم و به دیگران ربط می دهیم . ؟چرا استانه تحمل مردم نسبت به گذشته کاهش یافته است؟ چرا عابرین پیاده برای گذر از خیابان از پل عابرپیاده که در نزدیکی محل وجود دارد استفاده نمی کنند؟چرا با توجه به اینکه یقین داریم استعمال دخانیات و مواد مخدر برای انسان زیان آور است باز هم از آنها استفاده مورد استفاده قرار میدهیم؟چرا بعضی رانندگان به تابلو توقف ممنوع و ایستگاه اتوبس توجهی ندارند و خودرو را پارک میکنندچرا معتادها که به جامعه ضر و زیان میرسانند د رجامعه رها هستند ؟چرا بعضی  افراد خیابان وکوچه های اطراف نزدیک خانه یا مغازه شان  را جزو مایملک خود می دانند  و نمیگذارند کسی ماشین بگذارد ؟چرا یک مغازه 3 متری 6 متر از خیابان را اشغال میکنند؟چرا هزینه مکالمه تلفن همرا اینقدر بالاست ؟؟چرا برعکس کشورهای پیشرفته که در ایام تعطیل خدمات شهری (مترو وشرکت واحد )ارزانتر و بیشتر هست  در کشور ما اینقدر ضعیف عمل میشود ؟.چرا زمانیکه قسمتی از یک پارک خراب میشود تعمیرات صورت نمیگیرد تا طرح جدید ی اجرا شود؟ چرا بعضی از مغازه ها اجناس خود را ارزانتر از عمده فروشی ها  وفروشگاههای  بزرگ عرضه میکنند؟ چرا یک ماشین تاکسی یا ماشین آژانس بنزین خود را در بازار آزاد می فروشد ؟چرا بعضی مرگ خود را از خدا میخواهنند؟چرا خانها در مجالس عمومی مساجد که شرکت میکنند اینقدربا هم صحبت می کنند؟چرا بعضی از مردم از مرگ فرار میکنند؟چرا بعضی در ایستگاههای مترو و اتوبوس بلوتوس تلفن همراهرا روشن و ویروسها را انتقال میدهند؟چرا با توجه به تذکرات فراوان و لازم در اتوبوس های شرکت واحد مبنی بر عدم پرداخت وجه نقد بعضی از مسافرین پول میدهنند و بعضی از راننده ها هم از خدایشان است که پول نقد بگیرند؟چرا فروشگاههای شهر وروستا که تقریبا اجناس را با قیمت مناسب عرضه میکردند تعطیل  شدند؟چراجوانان شیشه باجه های تلفن و لامپ پارک ها و لامپ پل های عابرین پیاده را میشکنند در صورتیکه از جیب مبارک خودشان غیر مستیم پرداخت میشود؟ چرا در بعضی از محله ها و مناطق چندین خیابان موازی با هم را یکطرفه میکنند و ساکنین آن محله برای رسیدن به مغازه یا خانه خود کیلومترها باید راه بروند و یا باعث تخلفات پی در پی شوند؟ چرا خوردن و آشامیدن برای روحانیون در بعضی شهرها و محله ها خوب نیست؟چرا پلیس و دستگاه قضائی در برخورد با قاچاقیان ضعیف عمل میکند و اگر خوب عمل میکند مشکل کجاست  ؟چرا خلافی ساختمان شما با پرداخت جریمه به شهرداری  دیگر خلاف محسوب نمی شود؟ چرا مدیران ضعیف و مورد دار که از یک پست حذ ف  میشوند بعدها  یک پست مهمتر میگیرند؟چرا یک نفر سه متر فضای محل میوه فروشی دارد یک نیسان هم جلوی مغازه با میوه قرار میدهد ده تا پانزده متر جا را متصرف میشود و مردم ناچارند از وسط خیابان عبور کنند؟
چهارشنبه 1/3/1387 - 15:54
پسندیدم 0
UserName