شب
توسط : hermaneshgh

کنار شب نشستم

 
 

    بوی چشمان توبه مشامم رسید

چهارشنبه 1/3/1387 - 15:50
پسندیدم 0
UserName