سکوت چه رنگی ست؟
توسط : hermaneshgh
شاید

 

      نباید

 

           بنویسم...

 

 

 

سکوت چه رنگی ست؟

 

شاید رنگ کبودی لبهای دم هم فشرده شده

 

سکوت دردی است که با شکستن آرام می شود

 

سکوت مرگ لحظه هاست

 

و مرگ سکوت دائمیست

 

می گویند آب حیات دوای مرگ است!

 

اما دوای سکوت چیست؟

 

چهارشنبه 1/3/1387 - 14:27
پسندیدم 0
UserName