جرات نداره
توسط : hermaneshgh
سلام

بچه که بود دوست داشت پرواز کنه؛ اما بال پرواز نداشت

دوست داشت حرف بزنه؛ اما بچه بود زبون نداشت

دوست داشت بدوه، فرار کنه؛ اما بچه بود نای دویدن نداشت

دوست داشت داشته باشه؛ اما باز بچه بود حق داشتن نداشت

حالا بزرگ شده

با خیالش پرواز میکنه

با نوشته هاش حرف میزنه

و وقتی که چشماش رو می بنده یعنی از دست همه فرار کرده

حالا می خواد، دوست داره داشته باشه، اما جرات خواستن نداره

چهارشنبه 1/3/1387 - 14:22
پسندیدم 0
UserName