تفسیر عشق....
توسط : doooroooghgooo

گفتم آخر عشق را معنا کنیم....

بلکه جای خویش را پیدا کنیم....

آمدم دیدم که جای لاف نیست...

عشق غیر از عین و شین و قاف نیست.....

آمدم گفتم به آوای جلی....

عین یعنی عدل مولایم علی....

شین یعنی شور الله الصمد....

قاف یعنی قل هو الله و احد.....

يکشنبه 5/12/1386 - 15:8
پسندیدم 0
UserName