کربلا یعنی.........
توسط : doooroooghgooo

کربلا  یعنی  تولی  داشتن                                         

                   مهر حیدر عشق زهرا داشتن                         

کربلا یعنی تبرای شدید

                              از پلیدی های دوران و یزید

کربلا یعنی اطاعت از امام

                 گه به حکم او نشستن گه قیام

کربلا یعنی که یار رهبری

              از حسین عصر خود فرمانبری

 کربلا یعنی به حق واصل شدن

               یار حق و دشمن باطل شدن

کربلا یعنی بیا جانانه شو

              گرد شمع عشق حق پروانه شو

کربلا یعنی همیشه مکتبی

                تو حسینی خواهر تو زینبی

کربلا یعنی سرا پا جان شدن

             در منای عاشقی قربان شدن.

.................................................................................

چهارشنبه 1/12/1386 - 22:13
پسندیدم 0
UserName