عشق یعنی....
توسط : doooroooghgooo

عشق یعنی استخوان و یک پلاک

                                                                  سالهای سال تنها زیر خاک

چهارشنبه 1/12/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName