کلام زیبای امام علی (ع)
توسط : doooroooghgooo

امام علی (ع):

دنیای حرام وآخرت دو دشمن متفاوت و دو راه جدای از یکدیگرند..پس کسی که دنیا پرست باشد و به آن عشق ورزد یعنی به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنی خواهد کرد..وآن دو همانند شرق و غرب از هم دورند و رونده به سوی آن دو هرگاه به یکی نزدیک شود از دیگری دور میگردد.. و آن دو همواره به یکدیگر زیان رسانند.....   

سه شنبه 30/11/1386 - 23:20
پسندیدم 0
UserName