«امام سجّاد (ع) از ديدگاه ديگران / نثر / ابن جوزى»
توسط : iran845
 

«امام سجّاد (ع) از ديدگاه ديگران / نثر / ابن جوزى»

ابن جوزى: اين زين العابدين (ع) رهبر پاكدامنان و بزرگ پرهيزكاران و امام مؤمنين است كه اين صفات از ظاهر پاكش روشن است كه از خاندان پاك رسول الله (ص) است و مقام نزديكى نزد خدا دارد و اين پينه‏هاى زيادى كه بر پيشانى دارد گواه بر زيادى عبادت و سجده و شب بيدارى او خواهد بود كه چگونه از لذتهاى دنيائى بدور مىباشد.

------------------------------

- حياة الامام السجاد (ع) 1 / 145 - 146، باقر قرشى.

شنبه 29/2/1386 - 16:15
پسندیدم 0
UserName