58 درصد مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنید.
توسط : Dr.moslehi

 

🔻معاون بهداشت وزارت بهداشت : 58 درصد مردم شیوه نامه های بهداشتی را رعایت می کنند

🔹علیرضا رئیسی :در خیز جدید کرونا رعایت دستورالعمل ‌های بهداشتی توسط مردم بسیار کم شده است.
🔹 برای افرادی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند جرایم در نظر گرفته شود.
🔹باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه و اغذیه فروشی‌ها هم در ردیف بالاترین شکایت‌ها در عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی توسط مردم هستند.
🔹معاون وزیر بهداشت همچنین همزمان با رسیدن شمار تست های روزانه از 25 هزار به 40 هزار تست، از عملیاتی شدن سامانه ای با همکاری وزارت ارتباطات از هفته آینده خبر داد.

شنبه 3/8/1399 - 10:17
پسندیدم 0
UserName