مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده راه تا ۵۰۰ کیلومتر افزایش می یابد
توسط : abbaszadegan
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران از افزایش طول پیاده راه و مسیرهای دوچرخه سواری تا ۵۰۰ کیلومتر در پایتخت کشورمان خبر داد.

به گزارش ایسنا امیرمحسنی با اشاره به سند راهبردی برنامه سوم توسعه شهرداری تهران و تکالیف مندرج در آن اظهارکرد: در حال حاضر در شهر تهران، ۵۰۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی و معابر اصلی داریم. با این همه، مطابق بند یک ماده ۴۸ برنامه سوم ۵ساله شهرتهران - که باید تا ۱۴۰۱ اجرایی شود - این عدد باید به  ۵۰۰ کیلومتربرای مسیرهای دوچرخه و پیاده راه افزایش یابد.

به گفته مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران اکنون ۱۷۰ کیلومتر مسیر دوچرخه داریم که البته کافی نیست و مطابق برنامه باید گام های رو به جلو برداریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، وی به اهتمام شهردار تهران برای تحقق سه شنبه های بدون خودرو و پیمودن مسیر منزل تا محل کار با دوچرخه اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری تهران معتقد است که شهرباید از تملک خودروها خارج شود و به شهروندان بازگردد. بر این اساس، توسعه معابر و پیاده راه ها و استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای سواری تک سرنشین و البته استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله ای پاک در راستای حفظ محیط زیست در دستور کار قرار دارد .

دوشنبه 31/6/1399 - 13:54
پسندیدم 0
UserName