کد: 52474

پرسش

why 1/f + 1/q =1/f

پاسخ

شما برای به دست آوردن این رابطه باید از ریاضی دوران راهنمایی كمك بگیرید .
درس تشابه در هندسه كه یادتان هست ، خب حالا باید سراغ یكی از تصاویر (مثلا تصویر جسمی در آینه مقعر ) بروید و روی شكل مقادیر f-p-q را مشخص كنید و سپس با ثابت كردن تشابه دو مثلث و نوشتن رابطه تشابه می توانید به جواب خود برسید .
شما شروع كن به حل كردن اگر احیانا نتوانستی به من بگو تا با شكل برایت توضیح دهم .
موفق باشی

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 16/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 18/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 30 بار

تگ ها :

UserName