کد: 52468

پرسش

با سلام
دلم درد میكند حالی ندارم
شدم بیمار و غم خواری ندارم
شنیدم كه چون قوی زیبایی بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد
شب مرگ تنها نشیندبه موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
در آن گوشه

پاسخ

سلام ،
عزیز من ، مختصر می گویم : شجاعت حقیقی ، غلبه بر مصائب زندگی است.
كارشناس بخش اجتماعی - كد 3

مشاور : خانم پاكرو | پرسش : شنبه 16/12/1382 | پاسخ : يکشنبه 20/2/1383 | | | 0 سال | پای درد و دل شما | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName