کد: 52244

پرسش

بابت كدهای 323915و 319048جواب صحیح داده شده همچنین بابت سئوال روزانه 14 12 82 فكر میكنم جواب درست است ولی ÷یغام خطا می دهدیعنی كد ورمز عبور نداده است در واقع از انترنت استفاده نشده است
با تشكر

پاسخ

مشاور : سعيد شاه ملكي | پرسش : پنج شنبه 14/12/1382 | پاسخ : پنج شنبه 14/12/1382 | | | 0 سال | اينترنت رايگان | تعداد مشاهده: 31 بار

تگ ها :

UserName