کد: 51745

پرسش

من سال سومم من در هر سال فیزیكرا خوب می فهكك ولی در مسائل مشكل دارم چه باید بكنم

پاسخ

شما هنگامی كه در كلاس به مطالب گوش می دهید و آنها را می فهید ، قسمتی از كار را انجام داده اید ، این مطالب در حافظه كوتاه مدت شماست كه باید فهم آنرا تثبیت كنید ، یعنی شروع كنید به حل مسایل خیلی آسان ، سپس آنها را سخت و سخت تر كنید ، حتما جواب مناسبی از این روش خواهید گرفت .
در حل مسایل هم اگر مشكلی داشتی ، با من درمیان بگذار ، تا به اتفاق هم آنرا را حل كنیم و بفهمیم .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 12/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName