کد: 51652

پرسش

با سلام
1) آیا موج ایستاده در هر سه محیط جامد،مایع و گاز تشكیل میشود؟
2)سیمی به چگالی 8/7 گرم بر سانتی متر مكعب و سطح مقطع 5/. میلی متر مربع بین دو نقطه با نیروی156 نیوتن كشیده میشود سرعت انتشار موج در این سیم را محاسبه كنید؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود جواب را بصورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : دوشنبه 11/12/1382 | پاسخ : سه شنبه 12/12/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName