کد: 51200

پرسش

سلام
متن كامل هر دو دعای معراج را به زبان عربی و ترجمه فارسی آن را می خاستم.
از شما كمال تشكر را دارم .
اجرتان با خدا.

پاسخ

با عرض سلام و تحیت.
دوست محترم!
از آنجا كه این دعا دعای مفصلی است و در هیچ یك از كتب ادعیه، ترجمه فارسی دعای معراج را نیافتیم، ما فقط متن عربی آن را برایتان می فرستیم. البته با مراجعه به كتاب "گنج های معنوی"(نوشته رضا جاهد، مشهد: رواق مهر)، می توانید از توضیح و شرح مختصری كه در این مورد داده استفاده نمایید. می توانید از معلمین درس عربی خودتان هم ترجمه آن را بخواهید.
متن دعای معراج چنین است:
اللّهم إنّی أسألك یا من أقرّ بالعبودیة له كلّ معبود و یا من یحمده كلّ محمود یا من یفزع إلیه كلّ مجهود یا من یطلب عنده كلّ مفقود یا من سائله غیر مردود یا من بابه عن سؤاله غیر مسدود یا من هو غیر موصوف ولامحدود یا من عطاؤه غیر ممنوع ولامنكود یا من لیس ببعید وهو نعم المقصود یا من رجاء عباده بحبله مشدود یا من شبهه و مثله غیر موجود یا من لیس بوالد بمعدود یا من حوض برّه للأنام مورود یا من لایوصف بقیام ولاقعود یا من لاتجری علیه حركة ولاجمود یا الله یا رحمن یا رحیم یا ودود یا غافر ذنب داود یا من لایخلف الوعد ویعفو عن
الموعود یا من رزقه و ستره للعاصین ممدود یا من هو ملجأ كلّ مقصیّ مطرود یا من دان له جمیع خلقه بالسّجود یا من لیس عن نیل جوده احد مصدود یا من لایحیف فی حكمه و یحلم عن الظّالم العنود إرحم عبیداً خاطئاً لم یوف بالعهود أنك فعّال لما ترید یا بارّ یا ودود صلّ علی محمّد خیر مبعوث دعا إلی خیر معبود و علی آله الطّیبین الطّاهرین أهل الكرم و الجود و افعل بنا ما أنت أهله یا ارحم الرّاحمین.
اما متن دعای معراج دیگر:
یا سیّد یا سند یا صمد یا من له المستند إجعل لی فرجاً و مخرجاً ممّا أنا فیه وأكفنی فیه و أعوذ بك بسم الله التّامّات یا الله یا الله یا الله یا رحمن یا رحمن یا رحمن یا رحیم یا خالق یا رازق یا باریء یا اوّل یا اخر یا ظاهر یا باطن یا مالك یا قادر یا واهب یا وهّاب یا توّاب یا حكیم یا سمیع یا بصیر یا غفور یا رحیم یا غافر یا شكور یا عالم یا عادل یا كریم یا رحیم یا ودود یا غفور یا رؤوف یا وتر یا مغیث یا مجیب یا حبیب یا منیب یا رقیب یا معید یا حافظ یا قابض یا حیّ یا مالك یا باعث یا وارث یا رحیم یا راحم یا فاتح یا فارج یا فاخر یا معزّ یا مذّل یا معین یا مبین یا جلیل یا جمیل یا كفیل یا وكیل یا دلیل یا حیّ یا قیّوم یا جبّار یا غفّار یا حنّان یامنّان یا دیّان یا غفران یا برهان یا سبحان یا مستعان یا سلطان یا امین یا مؤمن یا متكبّر یا شكور یا عزیز یا علیّ یا وفیّ یا قویّ یا غنیّ یا محقّ یا معطی یا اخر یا أحسن الخالقین یا خیرالرّازقین یا خیرالغافرین یا خیرالمحسنین یا خیرالناصرین یا ارحم الرّاحمین یا نورالسّموات والأرض یا هادی المضلّین یا دلیل المتحیّرین یا خالق كلّ شئ یا فاطرالسّموات والأرض یا هادی المضلّین یا مفتّح الأبواب یا مسبّب الأسباب یا رفیع الدّرجات یا ولیّ الحسنات یا غافرالخطیئات یا محیی الأموات یا ضاعف الحسنات یا دافع البلیّات اللّهم أحفظ صاحب هذا الدّعاء من الطّاعون والزّلزله والفجاة والوباء ومن شرّالسّلطان الجابر وشرّالعین السّوء ومن شرّالأعداء ومن الجنّ والإنس بحقّ لااله إلّاهوالحیّ القیّوم بحقّ كهیعص وبحقّ حمعسق وبحقّ محمّدالمصطفی وبحقّ علیّ المرتضی والأئمةالهدی وبحقّ اللّوح والقلم والكرسیّ والعرش وبحقّ فسیكفیكهم الله وهوالسمیع العلیم اللّهم احفظ صاحب هذا الدّعاء من شرّ كلّ ذی شرّ ومن شرّ طارق اللّیل والنّهار ومن شرّ والد وما ولد ومن شرّ ما یلج فی الأرض وما یخرج منها وهوالغفورالرّحیم اللّهم احفظ صاحب هذا الدّعا من شرّ الأعداء ومن شرّ جمیع المحنة والدّاء ومن شرّ النّفّاثات فی العقد ومن شرّ حاسد إذا حسد یا ربّ بعزّ عزّتك والقهر بلطفك والرّحمة رحمتك یا واهب العطایا یا دافع البلایا یا غافرالخطایا یا ستّارالعیوب یا نور الغیوب یا نور القلوب یا حبیب القلوب یا قاضی الحاجات یا رحمن الدّنیا والآخرة یا أرحم الرّاحمین وبحقّ ألا إلا الله تصیر الأمور اللّهم أستودعك نفسی وروحی ومالی وأولادی وجمیع ما أنعمت علیّ فی الدّین والدّنیا والآخرة إنّه لایضیع صانیك یصونك و محفوظك ومامولك ولایجیرنی أحد منك ولن أجد من دونه ملتحداً أللّهم ربّنا آتنا فی الدّنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار وعذاب القبر برحمتك یا أرحم الرِّاحمین وصلّی الله علی محمّد واله أجمعین الطّاهرین والأئمةالمعصومین وسلّم تسلیماً كثیراً كثیراً.
با این وجود اگر نتوانستید نیازتان را با مراجعه به كتاب فوق رفع كنید، باز با ما تماس بگیرید تا ترجمه آن را هم برای شما ارسال كنید. ما را به سبب فرصت كمی كه داشتیم می بخشید.
پیروز باشید.
مشاوره مذهبی ـ قم.

مشاور : موسسه ذکر | پرسش : شنبه 9/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 20/12/1382 | | | 0 سال | معارف اسلامي | تعداد مشاهده: 4021 بار

تگ ها :

UserName