عضویت در خبرنامه
به پروانه شدن بیاندیش
تعداد بازدید : 332
به پروانه شدن بیاندیش .پرواز سهم توست ، روزی که بال بگشایی و از قید و بند نمی توانم ها رها شوی ،مانند پروانه ای خواهی شد که از پیله خارج شده است.
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .