عضویت در خبرنامه
با اعضای خانواده در راه ارزشها
تعداد بازدید : 403
برای آنکه فرزندانمان ، با ارزشهای ما بیگانه نباشند و در سنین نوجوانی و جوانی ، همراه و هم مسیر با ما باشند ، باید از سنین کودکی ، آنها را با خود همراه کنیم، با زبان کودکانه ، آرمانهایمان را کودکانه کنیم و بگذاریم دنیای ما را بشناسند.
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .