عضویت در خبرنامه
ضدگلوله
تعداد بازدید : 631
ضد گلوله ، فقط یاد آور دوران جنگ نیست . حکایت انسان هایی است که سرانجام می دانند که سرانجام کار همیشه دست خودشان نیست
نظر خود را درباره اين عکس بيان کنيد .