تعداد مطالب : 102
تعداد نظرات : 240
زمان آخرین مطلب : 1765روز قبل

دختر دانشجو وقتی زندگینامه شهید زین الدین را خواند قول داد تا با رعایت حجاب

خود خون شهدا را پاس بدارد.

http://manes.persiangig.com/image/6689kefue1k4thdzvhqg.jpg

این دختر دانشجو که محدثه خلف خانی نام داردتوضیح داد که چگونه با خواندن زندگینامه

شهید زین الدین زندگی اش متحول شده است اوبه خبرنگارما گفت:من ازکودکی دخترلجباز

و کنجکا وی بودم. از دوران نوجوانی تا جایی که به یاد دارم پوشش اسلامی را رعایت

نمی کردم .مادرم اما همیشه سعی میکرد تا مرا متقاعد به داشتن حجاب برتر کند امادوست

داشتم خودم مسیرزندگی ام را انتخاب کنم.دختردرس خوانی بودم ودر دانشگاه رشته مهندسی

کامپیوتر قبول شدم.سال89 در کلاس با یکی ازهمکلاسی هایم که دختری بسیجی بود آشنا

شدم.البته اوخودش را به من نزدیک کرد و خیلی زود فهمیدم که می خواهد بخاطرپوششی

که دارم ارشادم کند.حدسم درست بود و بعد از کمی حرف زدن تا مدتها از رعایت حجاب

حرف می زد.دختر جوان ادامه داد:دوست تازه ام یک روز یک جلد کتاب ویک مقنعه به

من هدیه داد. اسم کتاب "نیمه پنهان" درباره زندگی شهید چمران بود.راستش رابخواهید از

گرفتن هدیه ناراحت شدم وحس کردم به من توهین شده بخاطر همین هدیه اش را پس دادم

و گفتم ندارم کسی برایم تکلیف مشخص کند.همکلاسی ام بدون اینکه ناراحت شود هدیه را

پس گرفت.چند روزبعد دوباره کتاب رابه من هدیه داد ومن بار دیگر هدیه اش را پس دادم

این کاربارها تکرار شد تا اینکه سرانجام هدیه را قبول کردم اما تاکید کردم که هرگزآن را

نخواهم زد.

دختر دانشجو ادامه داد:مدتی بعد نمایشگاه کتابی در مصلای اراک برگزار شد.آن روزهمراه

مادرم برای خرید راهی نمایشگاه شدم.کتاب هایی را که می خواستم خریدم تا اینکه به غرفه

کتاب شهدا رسیدم و در آنجا چشمم به کتاب نیمه پنهان ماه افتاد.

بدون اختیاربه کخیره شدم.متوجه شدم که مادرم به من نگاه میکند.همانجا حس عجیبی داشتم

به جلد کتاب های دیگر هم نگاه کردم روایت زندگی شهیدا از زبان همسرانشان کنجکاوی ام

را بیشتر کرد.از مسئول غرفه سری کامل کتاب ها را خریدم.

اولین کتاب زندگینامه شهید زین الدین بود که اصلا او را نمی شناختم اما همان لحظه اول

حس کردم برایم آشناست وبه من نزدیک است.وقتی کتاب راخواندم یک دل سیرگریه کرده

بودم. وقتی خواندن کتاب تمام شد تصمیم گرفتم به زیارت قبرش بروم.وقبه پدرم گفتم که مرا

به زیارت قبر شهید زین الدین ببرد فهمیدم  که پدرم مدتی هم رزم شهید بوده آن روز راهی

شهر قم شدیم و به مزار شهدا رفتیم. وقتی کنار قبرش نشستم و قرآن را باز کردم از خودم

خجالت کشیدم با آن سر و وضعی که داشتم اما همان جا به شهید زین الدین قول دادم تا با

حفظ حجاب و شئونات اسلامی خون شهدا را پاس بدارم.

سوره محمد (ص) را کنار مزارش خواندم و با چشمانی گریان از او تشکر کردم که این

گونه مرا هدایت و زندگی ام را متحول کرد.

وی در پایان گفت: از دوران نوجوانی مادرم اصرار داشت تا با او به زیارت امام حسین

بروم اما همیشه با خودم میگفتم که امام حسین (ع) مرا قبول میکند اما آن روز به شهید

زین الدین قول دادم تا به زودی به زیارت امام حسین (ع) بروم و به امید خدا تا چندروز

آینده با مادرم عازم کربلا هستیم.

 

منبع:روزنامه جوان

 

سه شنبه 2/10/1393 - 9:36

http://bahejab.com/wp-content/uploads/2013/10/12123.png

پرسش:

امتیاز و آسیب های چت و ارتباطات اینترنتی چیست؟

پاسخ:

الف: امتیاز

1-استفاده سریع و آسان

2-استفاده های علمی از اشخاص( ومراکز)

3-دسترسی به حجم وسیع اطلاعات طرف مقابل

تذکر:از آنجا که مکتب اسلام با علم و پیشرفت فنی موافق است ارتباط صحیح اینترنتی رانیز

براساس آموزههای عمومی واخلاقی وبارعایت موازین قانونی وشرعی پذیرفته وتشویق میکند.

ب:آسیب ها

1- محیط چت یک محیط مجازی است وامکان دارد همه چیز تخیلی وغیر واقع بینانه باشد.

2-این محیط غیر قابل اطمینان است حتی به صدا و تصویر طرف نمی توان اطمینان کرد.

3-با اینکه مجازی است قابلیت اثرگذاری شدید روحی و ذهنی را دارد به طوری که ممکن

است دو نفر با چت کردن عاشق یکدیگر شوند قهر کنند و...

4-ایجاد محبت ها دراین فضاها بدون شناخت دقیق خواهد بود.در محیطی که شناخت دقیقی

از قدرت جسمی روحی و ذهنی طرف مقابل در دست نیست و برخی رفتارهای عادی مثل

شیوه راه رفتن نشستن عکس العمل ها در شرایط مختلفو...غیرقابل بررسی وشناخت است.

50 محیط چت با جاذبه های نوشتاری صوتی و تصویری به تخیل شما لذت می بخشد به

طوریکه جوانانی که درارتباطات خیابانی دوستان زیادی دارندباز به این عرصه می پردازند.

6- لذت های تخیلی باعث ایجاد شکاف بین تصور آرزو - توقع - تمایل با واقعیت بیرونی

(که تغییر ناپذیر است) می شود این مسئله براساس تجربه های مکررباعث مشکلات روحی

و روانی در برخی افراد میشود که برخی از آنها عبارتند از:

-افسردگی شدید

-ضعف اعصاب

-انزوا و دوری از اجتماع

-عدم موفقیت در محیط خانواده و اطراف خود

-خیال پردازی

-از دست دادن اعتماد به نفس

-از دست دادن عزت نفس

-خنده های بدون علت

-پوچ گرایی و احساس بیهوده بودن همه چیز و همه کس

و...

عواقب این مشکلات روحی به ویژه پوچ گرایی که به حالت های جنون آمیزو خود آزاری

و حتی خودکشی می انجامد همگی از لذت های خیالی ناشی میشود.

7-بسیاری ازشناخت هایی که ازطرف مقابل به دست می آید تنها باتخیل آدمی سازگار است

نه با واقعیت.آری وجود محبت صرف عامل بی دقتی درشناخت میشود وانسان را ازواقعیت

دور میکند زیرا محبت نقایص وعیوب طرف مقابل را میپوشاند و حتی نقایص رابه محسنات

و ویژگی های مثبت تبدیل میکند

8-بیشتر انسان هایی که برای مسائل غیرعلمی چت میکنند به مشکلات زیر گرفتار میشوند:

-بهره هوشی پایین

-خوش گذرانی و وقت گذرانی

-اعتیاد به لذت های موقت و تخیلی

-مشکلات روحی و روانی

-چند شخصیتی

-رفتارهای غیر منطقی

-از کار و تلاش جدی دور شدن

-از فکر و تدبیر دور شدن

-شخصیت اجتماعی غیر مناسب

البته انسانهای مثبت نیزیافت میشوند امادرمحیط آزاد ومجازی چت مطالب علمی بسیارکم است.

9-در روابط خیابانی که دو نفر یکدیگر را می بینند ساعتها با هم گفتگو دارند پارک می روند

کوه پیمایی میکنند در مورد علایق و سلایق یکدیگر سخن می گویند.ممکن است خانه و محل

زندگی پدر و مادر را بشناسند و... با این حال احتمال شکست و جداییشان بیش از90 درصد

می باشد علت آن این است که پس ازمدتی که ارتباطات عادی شد ودیگرخبری ازآن حرارتها

و هیجانات دوستی و شور عشق نبود نقایص اصلی دختر و پسر برای یکدیگر آشکار میشود

و حس اطمینان درطرف مقابل کاهش می یابد وشکل وتردید جایگزین آن می گردد به عبارت

دیگرهمان مسائلی که روزی باعث ارتباط دختر و پسر و ایجاد محبت وعشق شدباعث جدایی

میشود و این آسیب در ارتباط اینترنتی دختر و پسر چندین برابر است.

 

برگرفته از:رضایی اصفهانی محمد علی(1382)پرسش های قرآنی جوانان روابط دختر و پسر 

قم انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم چاپ سوم

منبع: راسخون

 

دوشنبه 1/10/1393 - 21:12

ماجرای برخورد رهبر انقلاب با یک دختر و پسر

http://ashoora72.com/wp-content/uploads/2013/02/18611_606920829325079_1195250170_n-278x150.jpg

یکی از محافظان مقام معظم رهبری در خاطره ای گفت:

یک روز که مقام معظم رهبری به کوه های اطراف تهران برای کوه پیمایی رفته بودند با

دختر و پسری دانشجو برخورد میکنند که به لحاظ ظاهری وضع نامناسبی داشتند.آنها به

یک باره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و فرصت جمع و جور کردن و رسیدگی به وضع

ظاهری خودشان را نداشتند از رفتار آنها مشخص بود که خیلی ترسیده بودند و این گونه

به نظر می رسید که آنها تصور میکردند که الآن آقا دستور دستگیری آنها را فورا صادر

خواهد کرد.ولی بر خلاف تصور آنها آقا با آنها سلام و علیک گرمی کرد و پرسید که:

شما زن و شوهر هستید؟

(البته آقا می دانست) آن پسر وقتی با خلق زیبای آقا مواجه شدواقعیت را گفت و جواب

داد: خیر من و این دختر دوست هستیم.

آقا ابتدا درباره ورزش و مزایای آن با آنها صحبت کرد و بعد فرمود : بد نیست صیغه

محرمیتی هم در میان شما برقرار شود و شما با هم ازدواج کنید. آقا به آنها پیشنهاد داد

که اگر مایل بودید در فلان تاریخ بیائید و من هم آمادگی دارم که شخصا خطبه عقد شما

را بخوانم. آن دو خداحافظی کردند و طبق قرار همراه خانواده خود در همان تاریخ به

محضر ایشان رسیدند.

آقا هم خطبه عقد آن دو را جاری کردند.

بابرخورد کریمانه ایشان این دوجوان مسیر زندگی خودرا تغییردادند آن دختر غیرمحجبه

به یک دختر محجبه و معنوی وآن پسر دانشجو هم به یک جوان مذهبی مبدل شدند.

 

برگرفته از:نشریه ماه تمام شماره3 ص17

منبع:bartarinha.ir

دوشنبه 1/10/1393 - 20:19

 http://rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/ordibehesht/12/75017.jpg

موذنی پس از اینکه40 سال برای مسلمانان اذان گفت روزی برای گفتن اذان بالای مناره رفت

و پس از اتمام اذان نگاهی به خانه های اطراف مسجد انداخت.

چشمش به دختری که دریکی ازخانه های اطراف مشغول شستن سر وصورت خود بود افتاد.

با ادامه نگاه های شهوتزای خود به تدریج به دختر دل بست و همچنان تا وقتی دختر درحیاط

خانه بود با نگاه اورا تعقیب کرد و چون دختر به اطاق رفت او نیزاز ماذنه پایین آمد و بجای

اینکه مانند همیشه برای نماز به مسجد برود چنان اسیر شهوت خود شده بود که به در خانه آن

دخترآمد و در زد.

پدر دختر به در خانه آمد و چشمش به موذن مسجد افتاد و با کمال تعجب پرسید؟

موذن گفت: به خواستگاری دختر شما آمده ام.

صاحبخانه که از این پیشنهاد غرق در حیرت گشته بود فکری کرد وگفت:

ما مسلمان نیستیم و مذهب ما زردشتی است و بنابرآیین خود نمی توانیم به مسلمان دختر بدهیم

و هر که بخواهد با ما وصلت کند باید به دین ما درآید.

پدر دختر نیز که بدنبال همین فرصت می گشت تا بدین وسیله یک نفر را از دین اسلام خارج

کرده و به دین خود درآورد گفت:ما حاضریم در این صورت دختر به شما بدهیم.

پس از مزاکره و قرارداد وقتی برای انجام این کار تعیین کردند و موذن به خانه برگشت و

در وقت موعود به منزل آنها رفت و مراسم ورود این آقای موذن مسلمان به دین جدید انجام

شد و سپس مراسم مقدماتی ازدواج نیز صورت گرفت.

حجره عروسی را درطبقه فوقانی ترتیب دادند وآقای داماد سر از پا نشناخته به طرف پله ها

راه افتاد و با عجله بالا می رفت.

همین که به پله آخر رسید پایش لغزید وازهمانجا به درون حیاط پرت شد و در دم جان سپرد

و به کام دل نرسیده به حال کفر از این جهان چشم بر بست.

پی نوشت ها:

1-شرح نهج البلاغه:417/20/299 المواعظ العددیه ص121

برگرفته از: کتاب کیفر گناه جلد2 ص225

منبع:manbarak.ir 

دوشنبه 1/10/1393 - 18:50

http://www.fardanews.com/files/fa/news/1393/3/23/223948_815.jpg

پرسش:بعضی ازلباسهایی که جوانان می پوشندترکیب بندی لباس به گونه ای است

که جلب توجه میکند مثلاازمانتوهایی که با رنگ هایی خیلی تند استفاده می کنند یا

اینکه ترکیب رنگ روسری با مانتو ولباسشان جوری است که جلب توجه میکند یا

از کفش ها و پیراهن هائی که نوع و رنگ آن توجه کننده است استفاده می کنند1-

آیا لباس شهرت محسوب میشود و حرام است پوشیدن آن؟2-نماز خواندن با لباس

اشکال دارد؟

پاسخ:1-لباسهای شهرت محسوب نمی شود ولی اگر زی مختص کافر باشد به احتیاط واجب

پوشیدن آن جایز نیست2- نماز صحیح است.

پرسش:پوشیدن لباسهای زنانه توسط مرد چه حکمی دارد؟

پاسخ:اگر طوری نباشد که به هیئت زنانه درآید اشکال ندارد.

پرسش:آیا پوشیدن کت چرمی که ازکشورهای خارجی برایم رسیده است حرام است؟

پاسخ:پوشیدن آن حرام نیست ولی اگر میدانیدازحیوانی است که به طریق شرعی تزکیه نشده

نجس است و نماز خواندن با آن جایز نیست.

پرسش:آیا پوشیدن لباس با رنگ مشکی مکروه است؟

پاسخ: مکروه نیست.

پرسش:آیا رسول اکرم(ص) لباس سفید را ترجیح نمی دادند؟

پاسخ: ایشان لباس سفید را برای مرد ترجیح میدادند.

پرسش:پوشیدن پیراهن آستین کوتاه بطوری که تا آرنج را بپوشاند چه حکمی دارد؟

پاسخ: فی نفسه جائز است.

پرسش:پوشیدن شلوار لی و لباسهای خارجی برای مردان چه حکمی دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد.

پرسش:آیاپوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان اشکال دارد؟

پاسخ: خیر اشکال ندارد.

پرسش:آیا والدین میتوانند فرزندان را از پوشش لباسهای مد روز منع کنند؟

پاسخ: پدر ومادر میتوانند از بعضی کمکها امتناع کنند مگر اینکه فرزند چنین باشد وچنان

نباشد و فرزند هم ناچار است برای رسیدن به مقاصد خود آنها را اطاعت کند.

پرسش:حکم پوشاندن بدن برای مرد چیست؟

پاسخ: پوشاندن عورتین و بیضین لازم است و غیر آن لازم نیست.

پرسش:آیا استفاده ازکروات در مجالس جشن و عروسی اشکال دارد؟

پاسخ:فی نفسه مانعی ندارد مگر اینکه عنوان ثانوی منطبق شود که مقتضی تحریم باشد.

پرسش: حکم لباس مشکی در دوماه محرم و صفر مستحب است یا مکروه؟

پاسخ: کار شایسته و پسندیده ای است.

پرسش: فقهابه حرمت پوشیدن حریروابریشم طبیعی خالص برای مردان فتوامیدهند

 آیا یک مرد میتواند حریر و ابریشم آمیخته به جز آن را بر تن کند مثل کروات

وانگهی بستن کروات برای مردان بطور کلی آنهم ازحریرخالص چطوراست؟

پاسخ:بستن کروات حتی اگر ابریشم وحریر خالص هم باشد حرام نیست زیرا به آن لباس

صدق نمیکند و سترعورت با آن ممکن نیست و اما آنچه حریر و ابریشم خالص نیست و

به غیرآن آمیخته است و حریر به آن گفته نمیشود پوشیدن آن جایز است هر چندکه با آن

ستر عورت ممکن باشد.

پاسخ: برخی شرکت ها روی پارچه ها و منسوجات خود می نویسند"ابریشم خالص"

با وجود این ما در صحت چنان چیزی شک داریم چون بهای آنها خیلی ارزان است

و حریر و ابریشم به آن ارزانی نیست پوشیدن آنگونه لباسها چگونه است و میتوان

با آنها نماز خواند؟

پاسخ: با وجود شک میتوان آنها را پوشیده و نماز هم خواند.

پرسش:آیا یک زن میتواند کت و شلوار بپوشد و در خیابانها و بازارها راه بیفتد؟

پاسخ:اگرآن جامعه برجستگی های اندام اورا مشخص کندویا سبب فتنه انگیزشودجایز نیست.

 

 

منبع:sistani.org

 

 

 

دوشنبه 1/10/1393 - 16:57

 http://www.mobin-group.com/image/reg/images/8141al.jpg

پرسش:

آیا حجاب در صدر اسلام اجباری بوده است؟

پاسخ:

در پاسخ به این پرسش به پیشینه مختصری از حجاب در قبل و بعد از اسلام و بعد به صدر 

اسلام می پردازیم.اطلاعات تاریخی چندانی از مسئله حجاب ملل قبل ازاسلام در دست نیست

و لذا نمی توان در این مورد اظهار نظر حتمی کرد البته به گفته شهید مطهری قدر مسلم این

است که قبل از اسلام در میان بعضی ملل حجاب وجود داشته است.(1)

اقوام و مللی مانند ایران باستان قوم  یهود و هند ملزم به رعایت حجاب بودند اما در زمان

جاهلیت عرب حجاب وجود نداشته و بوسیله اسلام پیدا شده است.(2)

ویل دورانت راجع به قوم یهود می نویسد" اگر زنی به نقص قانون یهود می پرداخت چنان

که مثلا بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم میرفت یا با مردان دردودل می کرد ویا

... مرد حق داشت بدون مهریه او را طلاق دهد."(3)

همین نویسنده به وجودحجاب درایران قدیم هم اشاره میکند(4) و از مطالبش استفاده میشود

که حجابی که در قوم یهود و ایران باستان معمول بوده است از حجاب اسلامی بسی سخت

تر و مشکل تر بوده است.حال با این مقدمه به وضعیت حجاب در صدر اسلام می پردازیم.

همان طور که گفته شد زنان در قبل از اسلام هیچ نوع حجابی نداشته اما با ورود اسلام به

سرزمین عربستان تحول عظیمی دراین باره رخ دادوآیات وروایات فراوانی دراین موضوع

بیان شد که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

عایشه همواره زنان انصار را این چنین ستایش می کرد " مرحبا به زنان انصار همین که

آیات سوره نور نازل شد یک نفر از آنان دیده نشد که مانند سابق بیرون بیاید سر خود را

با روسری های مشکی می پوشیدند گوئی کلاغ روی سرشان نشسته است."(5)

پس با توجه به این نکته که تمام اعمال و احکام درصدر اسلام مستند به قرآن ودستورات

آن بوده است مانیز درمسئله وضعیت حجاب در صدراسلام با استناد به قرآن وآیات نورانی

آن را بررسی می کنیم . آن طور که از تاریخ استفاده می شود قبل از نزول آیات حجاب

مسلمانان ملزم به رعایت حجاب نبودند اما با نزول این آیات که صریحا دستور به رعایت

حجاب می کند تمام مسلمانان حجاب را رعایت می کردندکه به بعضی آیات بعد از دعوت

زنان و مردان برای حفظ چشم و دل خود از نامحرمان می فرمایند"قل للمومنات یغضضن

من ابصارهم و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن الا ما ظهرمنها ولیضربن بخمرهن علی

جیوبهن و لا یبدین زینتهن..."یعنی ای پیامبر به زنان مومنه بگودیدگان خویش فرو بندندو

زیورهای خویش را آشکار نکنند مگر آن چه که از آن پیداست و سرپوش های خویش را

بر گردن خویش اندازند...

در شان نزول این آیه اکثر مفسران مانند طبرسی-علامه طباطبائی-مکارم شیرازی و...

می گویند چون زنان عرب معمولا پیراهن هائی می پوشید ند که گریبان ها یشان باز بود

و روسری های خود را بنحوی می گذاشتند که دور گردن و سینه را نمی پوشانید و قهرا

گوش ها و جلوی سینه ها نمایان می شد.این آیه نازل شد و دستور داد که باید روسریها

را طوری ببندید که قسمت های یاد شده پوشیده گردد و زنان مو و سینه و دور گردن و

زیر گلوی خود را بپوشانند.(6)

در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحث آمده است" زنان مامور شده اند که روسری

های خود را برروی سینه خود بیفکنند تا دورگردن و موها و گوش وگوشواره ها پوشیده

شود."(7) به هر حال این آیه در کمال صراحت حدود پوشش لازم را بیان میکند و این

بیان نه به عنوان توصیه بلکه بصورت یک حکم شرعی و اجباری می باشد.آیه دیگر که

به این موضوع می پردازد آیه59 سوره احزاب می باشد خداوند در این آیه می فرماید:"

ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو که جلباب ها (روسری های بلند)

خود را بر خویش فرو افکنند که این کار برای اینکه (ازکنیزان و آلودگان) شناخته شوند

و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است"(8)

و در این آیه هم خداوند زنان پیامبر و مومنان دیگر را به رعایت حجاب وپوشانیدن بدن

و سرو گردن امرمیکند و باز این امر چیز اخلاقی واختیاری نیست بلکه یک امراجباری

برای زنان می باشد.

روایات وشواهد دیگری از این آیه درصدر اسلام موجود است که همگی نشان گررعایت

حجاب توسط زنان میباشد. بعنوان نمونه درتاریخ نقل شده است که حضرت فاطمه زهرا

(س) وقتی می خواستند به بیرون منزل و نزد پیامبر اکرم(ص) بروند از پوشش های

خاصی مثل چادروروپوش صورت استفاده می کردند. درجریان داستان غم انگیز غصب

فدک آن حضرت با شکل خاصی از حجاب و پوشش برای دفاع از حق خویش از منزل

به مسجد آمدند.راوی داستان شکل خاص حجاب حضرت را اینگونه توصیف نموده است:

"لانت خمارهاعلی راسهاواشتملت بجلبابها واقبلت فی لمه من حفدتهاونساء قومهانطادیولها"

آن حضرت هنگام خروج از منزل مقنعه را محکم بر سر بستند و جلباب و چادر را به

گونه ای که تمام بدن آن حضرت را می پوشاند و گوشه های آن به زمین میرسید به تن

کردند و به همراه گروهی به مسجد حرکت نمودند."(9)

پس از این جریان تاریخی هم استفاده میشود که زنان در صدر اسلام حجاب کاملی داشتند.

اما در مورد زنان سالخورده قرآن این افراد را از قاعده حجاب مستثنی میکند و می گوید:

"و القواعد من النساء الا فی یرجون نکاحا فلیس علیهن جناح..."(10)

یعنی زنان از پا افتاده ای که امیدی به ازدواج ندارند میتوانند لباس روی خود را برزمین

نهند مشروط بر اینکه نخواهند خود نمائی بکنند در عین حال اگر جانب عفاف را رعایت

کنند و خود را پوشیده دارند بهتر و خدا شنوا و داناست.پس طبق این آیه زنان سالخورده

و پیر می توانند روسری خود را بردارند و در صدر اسلام هم این زنان سالخورده ملزم

به رعایت حجاب نبودند.

در مورد ادیان دیگری هم که در میان مسلمانان زندگی می کردند باید بگوئیم که اینهاهم

الزاما قوانین ظاهری اسلام را در اجتماعات و کوچه و بازار مسلمانان رعایت میکردند.

از جمله حجاب اسلامی که زنان ملزم به رعایت آن بودند ازاین گذشته ادیانی که درمیان

مسلمانان زندگی میکردند مثل یهود ومسیح اینها خودشان قائل به حجاب زن بودند وهمان

طور که گفته شد قبل از اسلام هم رعایت حجاب را میکردند."(11)

برای آگاهی بیشتر در این مورد مطالعه کتابهای حجاب شهید مطهری و حجاب شناسی

حسین مهدوی زاده توصیه میشود.اگربی حجابی تمدن است پس حیوانات از همه متمدن

تر هستند.

 

پی نوشت ها:

1-شهید مطهری مسئله حجاب انتشارات صدراص5

2-همان ص9

3-ویل دورانت تاریخ تمدن علمی فرهنگی ج12 ص30

4-همان

5-زمخشری الکشاف-دارالکتاب العربی بیروت ج3 ص231 ذیل آیه 31 نور

6-طبرسی مجمع البیان کتاب فروشی اسلامی ج5ص 138 ذیل آیه31 نور مکارم شیرازی تفسیر نمونه

دار الکتاب الاسلامیه ج4 ص440 طباطبائی

7- همان

8- مکارم شیرازی پیشین ج17 ص425

9-طبرسی-الاحتجاج-موسسه الاعلمی للمطبوعات ج1 ص98

10-سوره توبه آیه60

11- ویل دورانت-تاریخ تمدن-علمی فرهنگی ج12 ص30

منابع:

نویسنده:شهید مرتضی مطهری

سایت شیعه آنلاین

http://noorportal.net

 

دوشنبه 1/10/1393 - 14:58

وجه ممیز انسان و تفاوت خوب و بد او در صفات و رفتار و خلق و خوی اوست نیکی ها

زشتی ها سنجیده میشود میزان در تشخیص آنها عقل و شرع است. یعنی خوبی ها وبدی

ها را یا عقل انسان تشخیص می دهد یا شرع آنها را به انسان معرفی میکند...

http://www.askquran.ir/gallery/images/75834/large/2_147852.gif

حیا و عفت نیز از جمله چیزهایی است که هم عقل فطری انسان آنها را می ستاید و هم شرع

به آنها اهمیت داده است."حیا عبارت است از شرم که موجب میشود انسان ازعملی که سرزنش

و ملالت آور است دوری کند و"عفت" عبارت است از پاکدامنی و پارسایی که موجب نزدیکی

بیشتر انسان به خدا و خدا به انسان می شود. سرمنشا حیا پذیری و عفت خوبی والدین است.

همان طوری که در بحث قبلی گذشت باید پدر و مادر خود حریم عفاف و حیا را نگه دارند و

لازم است راه حیا وعفت را به فرزندان نیز بیاموزند وآن دو را به آنها معرفی کنند ومصادیق

آنها را بشناسانند که در چه مواردی حیا داشته باشند و عفت را رعایت کنند و دامن خویش را

از آلوده شدن به محرمات و پلیدی ها حفظ کنند.

امام علی(ع) فرمود:

من کساه الحیاء ثوبه لم یر الناس عیبه (1)

هر کسی که لباس حیا او را بپوشاند مردم عیب او را نخواهند دید.

الحیاء یصد عن فعل القبیح (2)

حیا انسان را از اعمال زشت باز می دارد.

امام صادق(ع) فرمود:

لا حیاء لمن لا ایمان له (3)

آن کسی که حیا ندارد ایمان ندارد.

مصادیق خارجی حیا ورزی و عفت پذیری بسیار است. حیا در گفتار- حیا درکردار و همین

طور عفت و... در راستای بندگی هیچ گونه اعوجاج و ناراستی قابل بخششی نیست وآنهایی

هم که خود را بنده ی خدا نمی دانند یعنی زیر بار خدا پرستی نمی روند آنها نیز ازبی بند و

باری و بی حیایی و بی عفتی سودی نمی برند بلکه خود را بیشتردر مخاطره می اندازند و

درنهایت تلاش میکنند خانواده ی خود را ازدید و تعرض بیگانه حفظ کنند وتحمل کوچکترین

جسارت را به خود ندارند . با این همه بدون  توجه به آینده ی آنها خود را در مخاطره ی

ناخود آگاه و ناخواسته قرار می دهند و نمی دانند که این خودشان هستند که شعله بر خرمن

هستی فرزندانشان می زنند و آینده آنها را در خطرانحراف و سقوط قرار می دهند و موجب

از هم پاشیدگی کیان خانواده ی خود میشوند و اینکه امروزه طبقه ی عصیان گری باعناوین

خاصی در جوامع بروز می کنند که به هیچ خدایی سرتسلیم فرود نمی آورند و سیادت کسی

را نمی پذیرند حاصل همان بی توجهی است و حاصل دستاورد فرهنگ صرفا مادی است که

اربابان دنیا پرست و از خدا بی خبر آن را ترویج میکنند. ضمانت بقای نسل بشر سالم ماندن

جامعه توجه نمودن به فرامین آسمانی است.انسان با حیا و عفتش تفسیر می شود و انسانیت

منهای این دو معنی ندارد پس یکی از وظایف مهم پدر و مادر تفهیم حجب و حیا و عفت به

فرزندان است و انسان آن گاه از جامعه حیوانی متمایز می شود که جامعه ی او جامعه ی

عفاف و حیا بر تن داشته باشد.


پی نوشت ها:

1-میزان الحکمه ج1ص716( به نقل از بحار الانوار)

2-الکافی ج6 ص47

3-مستدرک الوسائل ج1

برگرفته از: کتاب تربیت مذهبی کودک- سید مجتبی موسوی زنجانرودی

منبع:hawzah.net

 

دوشنبه 1/10/1393 - 11:30

این روزها دغدغه شبکه های ماهواره ای تنهابرای مسئولین نیست بلکه بسیاری از

خانواده ها نیز از رسوخ این مار خوش خط و خال به درون خانه هایشان به شدت

نگران هستند.شبکه هایی که هیچ یک از آداب اخلاقی جامعه را رعایت نمکنند و با

پوشش هر صحنه ای به دنبال جذب مخطبان خود هستند.

http://www.seemorgh.com/modules/iContent2/Files/164968.jpg

به لحاظ فنی در159 مدار تلویزیونی درکل جهان203 ماهواره تلویزیونی فعال است که از

این تعداد در80 مدارقالب دریافت در ایران یکصد ماهواره تلویزیونی-یعنی نیمی از ماهواره

های جهان- قرار دارد.

این تعدادماهواره ها امکان تماشای حدود1800 شبکه تلویزیونی را درایران فراهم می آورد.

با رسیورها و دیش های معمولی می توان تا نزدیک2000کانال ماهواره ای را در ایران با

کیفیت بالا دریافت کرد.شبکه هایی که اکثر قریب به اتفاق برنامه های آنها با سنت و فرهنگ

ایرانی و اسلامی در تضادند و اثرات مخرب روحی و روانی بر مخاطبین ایرانی میگذارند و

یکی از مهمترین تاکتیک های غربی در جنگ نرم علیه ارزش های اسلامی و ایرانی است .

در بین شبکه های ماهواره ای که به سهولت در ایران قابل دریافت است بیش از380 کانال

خاص موسیقی وجود دارد که شبانه روز در حال پخش موسیقی- کلیپ- رقص- آهنگ های

درخواستی وکنسرت هستند.عموم این برنامه ها آکنده ازحرکات ضد اخلاقی واروتیکال است.

در حالی که علاوه بر این شبکه های اختصاصی موزیکال حدود1200 شبکه هم در خلال

برنامه های خود کلیپ ها و شوهای موزیکال پخش می کنند.در حوزه کودک ونوجوان بیش

از250 کانال ماهواره ای قابل دریافت در ایران است.ضمن آنکه بخش مهمی ازبرنامه های

کانال های عمومی نیز به پخش برنامه های کودک و نوجوان اختصاص دارد.

تلویزیون ما و ماهواره آنها

این شبکه ها علاوه برپخش کارتونهایی که عموما درتضاد با مبانی اخلاقی ماست به فرهنگ

سازی ارزش های لیبرالی و اومانیستی غرب در ذهنیت اطفال ایرانی می کند وآنان را شیفته

زندگی آمریکایی و غربی می نماید.درحوزه مصرف زدگی و فرهنگ سازی پوشش و مد80

شبکه وجود دارد که اختصاص به نمایش مد و لباس دارد لباس هایی که رسما تبلیغ فرهنگ

عریانی است.

اما به نظر میرسد که صدا و سیما در تلاش است تا با افزودن برکمیت و کیفیت شبکه های

خویش مانع ازجذب طیفی از جامعه به شبکه های ماهواره ای شود.در ماه های اخیررسانه

ملی راهبرد جدیدی رابرای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان در پیش گرفته است وآن افزایش

شبکه های رسانه ملی و تخصصی کردن آنهاست.به گفته مسئولین دوره جدید رسانه ملی بر

ویژگی هایی چون فراهم شدن راهنمای الکترونیک برنامه ها(EPG) تهیه متادیتا و پیوست

های دیجیتال و مجازی-امکان ضبط برنامه ها جستجوی دقیق و کارآمد تمامی برنامه ها و

سیستم های هیبرید برودکست و باند پهن استوار شده است.

ارتقای کیفیت محتوا و افزایش جذابیت های گرافیکی ذخیره سازی موثر و محتوای مفید جهت

دسترسی آسان کاربران ایجاد شبکه های تعاملی- رادیو- تلویزیونی بستر سازی برای تولید و

محتوا توسط نیروها و جریان های سالم فرهنگی اجتماعی در کشور- بومی سازی فناوریهای

جدید-تربیت نیروی انسانی ماهر درفضای جدید و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و مراکزتولید

از دیگر مشخصه هایی است که رسانه ملی به آنها توجه ویژه ای خواهد داشت.

همچنین چندی پیش رئیس سازمان صدا و سیما به موفقیت بالای ارائه16 کانال تلویزیونی و

10 شبکه رادیویی بر روی سیستم جدید دیجیتال در کشور اشاره کرد و گفت : امیدواریم با

تخصیص اعتبارات لازم برای راه اندازی بسته8 تایی جدید دیجیتال بتوانیم8 شبکه جدید دیگر

را در اختیار مردم قرار دهیم. در واقع مدیران صدا و سیما در تلاش هستند تا با ایجاد تنوع

شبکه های رسانه ای و همچنین پاسخگویی به نیازهای مخاطبین مانعی را در برابر افزایش

مخاطبین ماهواره ایجاد کنند.

اگر چه به نظر میرسد که هنوز شبکه های تازه تاسیس کیفیت مناسبی در حوزه برنامه سازی

ندارنداما امیداست این شبکه ها به تدریج تولیدات خودرا چه ازنظرکمی وکیفی نیزافزایش دهند.

البته رایج شدن استفاده از مبدل های دیجیتال نیز تاثیر مهمی بر کاهش مخاطبان خواهد داشت.

چرا که در بسیاری از موارد استفاده از دیش های ماهواره ای تنها به دلیل کیفیت گیرنده های

آنالوگ بود که با دستگاه های تلویزیونی جدید همخوانی نداشت اما با آمدن مبدل های دیجیتال

خانواده های ایرانی می توانند از برنامه های تلویزیون ایران با کیفیت بسیار بالا استفاده کنند

و دیگر نیازی به گیرنده های ماهواره ای وجود ندارد.

اکنون آنان که از مبدل دیجیتال استفاده می کنند می توانند در کنار شبکه های آی فیلم شبکه

های24 ساعته نمایش- بازار- مستند- شما- جام جم- و شبکه های بین المللی العالم وپرس

تی وی را هم در دسترس دارند.تب تلویزیونهای ال ای دی که مبدل دیجیتال رادر خود دارند

نیز به کمک این راهبرد سازمان صدا و سیما آمده است.

 

منبع: راسخون به نقل از روزنامه رسالت 

 

 

دوشنبه 1/10/1393 - 10:52

http://s3.picofile.com/file/7663609458/hijab_poster_other_design_002.jpg

روزی یک زن مسیحی با شوهرش نزد یکی ازعلما آمد و گفت:من مسائلی از اسلام را

فهمیده ام و از دستورها و قوانین آن در حیرتم و به آن علاقه مندم ولی به دلیل یکی از 

دستورهای آن هنوز به اسلام نگرویده ام ودرباره آن باشوهرم وعده ای از مسلمانان بحث

کرده ام که متاسفانه پاسخ قانع کننده ای نشنیده ام.اگر شما بتوانید مرا قانع کنید من به دین

اسلام مشرف میشوم و مسلمان خواهم شد.

او پرسید آن دستور کدام است؟!

زن مسیحی گفت: دستور حجاب. چرا اسلام حجاب را برای زن لازم دانسته است و چرا

به او اجازه نمی دهد که مثل مرد بدون حجاب از خانه بیرون بیاید؟

سپس بنا کرد به ایراد و انتقاد کردن که حجاب مانع رشد و ترقی زنان و سبب عقب ماندگی

در جامعه است.آن عالم پس ازشنیدن انتقادهای وی پاسخ داد:آیا شما تا کنون به بازارجواهر

فروشی رفته اید؟

گفت:آری

پرسید: چرا جواهر فروشان طلا و سایر جواهرات گران بهای خود را در ویترین شیشه ای 

می گذارند و درب آن را قفل میکنند؟گفت: برای اینکه دست دزدان خیانتکاران و سارقان به

آنها نرسد.

در اینجا آن عالم دینی به زن مسیحی رو کرد و اظهار داشت: فلسفه حجاب نزد ما مسلمانها

همین است که زن گلی خوشبو است...زن گوهر و یاقوت گران بهاست و چون جنس لطیف

زن هم مانند طلا و جواهرات است باید آن را از دست خیانتکاران و دزدان عفت و ناموس

محافظت کرد و از چشم تبهکاران و اهل فساد حفظ کرد.

آری دخترم...

دستور حجاب در اسلام به این دلیل است که زن از دست خیانتکاران در امان باشد زیرا بدین

طریق بدنش پوشیده و زینت هایش مستور است و مردم از او چیزی نمی بینند و در او طمع

نمی کنند و نظرشان را جلب نمی کند بلکه از او حساب می برند و حیا میکنند. همه اینها به

دلیل حجاب است آن خانم مسیحی فکری کرد...و سپس با چهره ای گشاده گفت:من تابه حال

اینگونه نشنیده بودم...شما بسیار جالب بیان کردی و اکنون اسلام را می پذیرم.

 

به نقل از:خواهرم حجاب سعادت است محمدابراهیم موحد قزوینی نشر لسان الصدوق1384 ش ص14

برگرفته از: ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی آموزشی مبلغان شماره133

منبع:magazine.mobaleghan.com

دوشنبه 1/10/1393 - 1:12

گروهی از زنگیان و اوباش بصره دختری علوی را گرفتند وخواستند با اوبی عفتی کنند.

دختر گفت:من دعایی دارم که اگر آن را بخوانید شمشیر بر شما کارگر نیست.برای اینکه

سخن مرا آزمایش کنید به هر زوری که دارید شمشیری به من بزنید اگر کارگر نیفتادبدانید

به سبب این دعا است.

یکی از آنها شمشیری بر وی زد ودختر روی زمین افتاد ومرد تازه آنها فهمیدند که غرض

دختر حفظ عفت خود بوده و جان خویش را بر سر این مطاع گرانبها نهاده است.

 

برگرفته از:مروارید حجاب

منبع:effat.ir

دوشنبه 1/10/1393 - 0:37