تعداد مطالب : 2
تعداد نظرات : 21
زمان آخرین مطلب : 2716روز قبل
خدا: بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است.

بنده: خدایا ! خسته ام! نمی توانم.

خدا: بنده ی من، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان.

بنده: خدایا ! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم…

خدا: بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان

بنده: خدایا سه رکعت زیاد است

خدا: بنده ی من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان

بنده: خدایا ! امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد؟

خدا: بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله

بنده: خدایا!من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد!

خدا: بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله

بنده: خدایا هوا سرد است!نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم

خدا: بنده ی من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب می کنیم

بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد

خدا: ملائکه ی من! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده

او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده

ملائکه: خداوندا! دوباره او را بیدار کردیم ،اما باز خوابید

خدا: ملائکه ی من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست

ملائکه: پروردگارا! باز هم بیدار نمی شود!

خدا: اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو

نماز صبحت قضا می شود خورشید از مشرق سر بر می آورد

ملائکه:خداوندا نمی خواهی با او قهر کنی؟

خدا: او جز من کسی را ندارد…شاید توبه کرد…

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم

که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری
پنج شنبه 27/5/1390 - 19:3

نحوه استخاره با قرآن (طبق صفحات قرآن عثمان طه)

لطفا بعد از مشورت و تحقیق متوسل به استخاره بشوید!

1- نام خدا را بر زبان جاری نمائید.

 

2- سه بار صلوات بفرستید.

 

3- نیت کنید.

 

4- قرآن را باز کنید و شماره صفحه سمت راست را حفظ کنید.

 

5- همان شماره را در جدول زیر یافته و جواب استخاره را در مقابل آن بخوانید.

 
   
 

جواب استخاره

صفحه

 

جواب استخاره

صفحه

 

جواب استخاره

صفحه

 
 

بد

401

 

بد

201

 

خوب

1

 
 

بسیار بد

403

 

بسیار خوب

203

 

بد

3

 
 

خوب

405

 

بسیار خوب

205

 

بسیار خوب

5

 
 

خوب

407

 

خوب

207

 

میانه

7

 
 

بد

409

 

بسیار بد

209

 

میانه بد

9

 
 

بسیار بسیار خوب

411

 

بد

211

 

میانه خوب

11

 
 

میانه بد

413

 

بد

213

 

بد

13

 
 

بسیار خوب

415

 

بسیار بد

215

 

بد

15

 
 

بسیار بد

417

 

میانه بد

217

 

میانه خوب

17

 
 

میانه

419

 

خوب

219

 

بد

19

 
 

بسیار خوب

421

 

میانه خوب

221

 

بد

21

 
 

بد

423

 

بد

223

 

بد

23

 
 

میانه خوب

425

 

بد

225

 

خوب

25

 
 

میانه بد

427

 

بد

227

 

میانه

27

 
 

بسیار بد

429

 

بد

229

 

خوب

29

 
 

میانه خوب

431

 

بسیار بسیار بد

231

 

خوب

31

 
 

میانه بد

433

 

بسیار بد

233

 

بسیار بد

33

 
 

بد

435

 

بد

235

 

میانه خوب

35

 
 

میانه بد

437

 

بد

237

 

میانه

37

 
 

بد

439

 

خوب

239

 

بسیار خوب

39

 
 

بد

441

 

میانه خوب

241

 

میانه بد

41

 
 

خوب

443

 

خوب

243

 

میانه بد

43

 
 

میانه بد

445

 

خوب

245

 

بسیار خوب

45

 
 

بد

447

 

بسیار خوب

247

 

بسیار بد

47

 
 

بسیار خوب

449

 

بسیار خوب

249

 

میانه

49

 
 

بد

451

 

بد

251

 

بسیار بد

51

 
 

خوب

453

 

بسیار خوب

253

 

بد

53

 
 

بد

455

 

میانه بد

255

 

بسیار خوب

55

 
 

بد

457

 

میانه خوب

257

 

خوب

57

 
 

میانه خوب

459

 

خوب

259

 

بد

59

 
 

بد

461

 

بسیار بد

261

 

خوب

61

 
 

میانه

463

 

بسیار خوب

263

 

میانه بد

63

 
 

بد

465

 

خوب

265

 

بسیار بد

65

 
 

خوب

467

 

بسیار بد

267

 

بسیار خوب

67

 
 

میانه

469

 

خوب

269

 

بد

69

 
 

بد

471

 

بد

271

 

میانه خوب

71

 
 

بد

473

 

بسیار بد

273

 

خوب

73

 
 

میانه بد

475

 

بد

275

 

بد

75

 
 

بسیار خوب

477

 

بسیار بسیار بد

277

 

بسیار خوب

77

 
 

بد

479

 

میانه خوب

279

 

خوب

79

 
 

خوب

481

 

خوب

281

 

میانه بد

81

 
 

بسیار خوب

483

 

میانه بد

283

 

میانه بد

83

 
 

بسیار بسیار بد

485

 

خوب

285

 

بسیار بد

85

 
 

خوب

487

 

بسیار بسیار بد

287

 

بسیار بد

87

 
 

بسیار خوب

489

 

بد

289

 

بد

89

 
 

بد

491

 

بسیار خوب

291

 

میانه

91

 
 

بد

493

 

بسیار خوب

293

 

بد

93

 
 

بسیار بد

495

 

خوب

295

 

میانه بد

95

 
 

بد

497

 

میانه بد

297

 

میانه بد

97

 
 

بسیار خوب

499

 

خوب

299

 

میانه خوب

99

 
 

بسیار بد

501

 

خوب

301

 

بد

101

 
 

بسیار بد

503

 

خوب

303

 

بسیار بد

103

 
 

بد

505

 

بسیار بسیار خوب

305

 

بد

105

 
 

خوب

507

 

بسیار خوب

307

 

خوب

107

 
 

بد

509

 

بسیار خوب

309

 

بسیار بد

109

 
 

بسیار بسیار خوب

511

 

بد

311

 

بسیار بد

111

 
 

بد

513

 

بسیار خوب

313

 

بد

113

 
 

بسیار خوب

515

 

خوب

315

 

بد

115

 
 

بد

517

 

خوب

317

 

بد

117

 
 

بد

519

 

خوب

319

 

میانه

119

 
 

بسیار بد

521

 

بد

321

 

بد

121

 
 

بد

523

 

بد

323

 

بد

123

 
 

بد

525

 

بد

325

 

بد

125

 
 

بد

527

 

خوب

327

 

بسیار خوب

127

 
 

بسیار بد

529

 

خوب

329

 

بد

129

 
 

بد

531

 

بسیار خوب

331

 

بسیار بد

131

 
 

بسیار بد

533

 

خوب

333

 

خوب

133

 
 

بسیار بسیار خوب

535

 

بسیار خوب

335

 

خوب

135

 
 

بسیار خوب

537

 

خوب

337

 

بد

137

 
 

بسیار بسیار خوب

539

 

بسیار خوب

339

 

بد

139

 
 

میانه خوب

541

 

بد

341

 

خوب

141

 
 

میانه بد

543

 

میانه خوب

343

 

میانه بد

143

 
 

بسیار بسیار خوب

545

 

میانه بد

345

 

بد

145

 
 

بسیار خوب

547

 

بسیار بد

347

 

میانه

147

 
 

خوب

549

 

بد

349

 

میانه بد

149

 
 

خوب

551

 

بد

351

 

بسیار خوب

151

 
 

بسیار خوب

553

 

میانه خوب

353

 

بد

153

 
 

بسیار بد

555

 

بسیار بسیار خوب

355

 

بسیار بد

155

 
 

بسیار بسیار بد

557

 

میانه خوب

357

 

خوب

157

 
 

میانه خوب

559

 

خوب

359

 

خوب

159

 
 

خوب

561

 

بسیار بد

361

 

بد

161

 
 

میانه خوب

563

 

خوب

363

 

بد

163

 
 

بسیار بد

565

 

خوب

365

 

بسیار خوب

165

 
 

بد

567

 

بسیار خوب

367

 

بد

167

 
 

بسیار بسیار بد

569

 

بد

369

 

بسیار بد

169

 
 

خوب

571

 

خوب

371

 

میانه بد

171

 
 

میانه

573

 

بد

373

 

میانه

173

 
 

بسیار خوب

575

 

بسیار بسیار خوب

375

 

میانه

175

 
 

بسیار بد

577

 

میانه خوب

377

 

بسیار خوب

177

 
 

بسیار بسیار خوب

579

 

بد

379

 

خوب

179

 
 

بد

581

 

بد

381

 

بد

181

 
 

بسیار بسیار خوب

583

 

میانه بد

383

 

میانه

183

 
 

خوب

585

 

خوب

385

 

میانه

185

 
 

خوب

587

 

خوب

387

 

بسیار بسیار بد

187

 
 

خوب

589

 

خوب

389

 

بسیار خوب

189

 
 

خوب

591

 

خوب

391

 

بسیار خوب

191

 
 

بسیار خوب

593

 

بد

393

 

بد

193

 
 

خوب

595

 

بد

395

 

بد

195

 
 

بسیار خوب

597

 

خوب

397

 

بد

197

 
 

بسیار خوب

599

 

میانه خوب

399

 

خوب

199

 
 

بسیار خوب

601

 
 

میانه خوب

603

     
شنبه 3/7/1389 - 19:3