تعداد مطالب : 1233
تعداد نظرات : 369
زمان آخرین مطلب : 3002روز قبل

پیری پیش طبیبی رفت. گفت: سه زن دارم، پیوسته گرده و مثانه و كمرگاهم
درد می كند. چه خورم تا نیك شوم؟ گفت: معجون نُه طلاق.

رساله دلگشا 

دوشنبه 23/8/1390 - 12:59

جحی گوسفند مردم میدزدید و گوشتش صدقه میكرد. از او پرسیدند كه این چه
معنی دارد؟ گفت: ثواب صدقه با بزة دزدی برابر گردد و در میان پیه و
دنبه اش توفیر باشد.

رساله دلگشا 

دوشنبه 23/8/1390 - 12:55
همدانی در خانه خود میرفت، جوانی خوش صورت را دید كه از خانة او بیرون
میاید برنجید و گفت: لعنت بر این زندگانی باد كه تو داری. هر روز به خانة
مردم رفتن چه معنی دارد، تا جانت بر آید تو نیز زنی بخواه چنانكه ما نیز
خواسته ایم تا ده كس دیگر به تو محتاج شوند.
رساله دلگشا 
دوشنبه 23/8/1390 - 12:50

سلطان محمود در مجلس وعظ حاضر بود، طلحك از عقب او آنجا رفت چون
او برسید واعظ میگفت كه هركس پسركی را گائیده باشد، روز قیامت پسرك
را برگردن غلامبار های نشانند تا او را از صراط بگذراند. سلطان محمود
میگریست طلحك گفت ای سلطان مگری و دل خوش دار كه تو نیز آنروز
پیاده نمانی.

رساله دلگشا 

دوشنبه 23/8/1390 - 12:49
به طور کلی روش های متعددی برای مخفی نمودن فایل ها و فولدرها و خارج کردن آنها از دید و دسترس دیگران وجود
دارد. نرم افزارها و برنامه های جانبی کوچک و بزرگی نیز بدین منظور ساخته شده اند. اما در این ترفند قصد داریم به
معرفی یک روش جدید، ابتکاری و پیشرفته بپردازیم که باعث مخفی سازی فایل ها و فولدرها با درجه امنیت بالا می گردد. با
بهره گیری از این ترفند می توانید امنیت و اختفای فایل ها و فولدرهای خود را کاملاً تضمین کنید .
برای این کار :
پیش از هر کاری لازم است قابلیت نمایش دیدن فایل های مخفی و فایل های مخفی سیستمی را در محیط ویندوز فعال کنید.
دوبار کلیک کنید و در پنجره باز شده Folder Options بروید. بر روی Control Panel به Start بدین منظور از منوی
Hide را بزنید و تیک گزینه Show hidden files, folders, and drives بروید. اکنون تیک گزینه View به تب
OK بزنید). در پایان بر روی دکمه Yes ، را بردارید (در صورت مشاهده پیغام protected operating system files
کلیک نمایید .
هستید. کار این نرم افزار کم حجم و رایگان، مخفی سازی Attribute Changer اکنون نیازمند یک برنامه جانبی به نام
فایل ها نیست بلکه تغییر ویژگی های فولدرها در محیط ویندوز است. ما قصد داریم از این کارایی نرم افزار، جهت استفاده
از این ترفند مخفی سازی استفاده کنیم .
آخرین نسخه این نرم افزار را به طور مستقیم از لینک زیر دانلود کنید :
http://www.tarfandestan.com/files/AC-Tarfandestan.com.exe
پس از دانلود فایل، برنامه را نصب نمایید .
یا سطل آشغال ویندوز کنید. بدین منظور بر روی Recycle Bin در قدم بعدی بایستی اقدام به خالی کردن محتویات
بزنید تا Yes را انتخاب نموده و Empty Recycle Bin در صفحه دسکتاپ راست کلیک کرده و Recycle Bin آیکن
محتویات آن خالی شوید .
را باز نموده و به دلخواه وارد یکی از درایوهای ویندوز (به عنوان مثال درایو Computer یا My Computer حال پنجره
شوید . C)
اکنون در صورتی که فرمت درایو شما :
به چشم می خورد. آیکن این فولدر شبیه به سطل آشغال است . Recycled ١باشد در ریشه درایو فولدری به نام - FAT٣٢
قرار دارد. شما بایستی ابتدا وارد این فولدر شوید. در RECYCLER ٢باشد در ریشه درایو فولدری به نام - NTFS
یک یا بیش از یک فولدر با آیکن سطل آشغال وجود دارد که نامی طولانی با ترکیب حرف و ، RECYCLER درون فولدر
S-١-۵-٢١-١٢٢٠٩۴۵۶۶٢-۵٧٣٧٣۵۵۴۶-١٨٠١۶٧۴۵٣١- عدد دارد (به عنوان مثال .( ۵٠٠
کرده و Copy یا آن فولدری که نام طولانی دارد) را (Recycled شما بایستی این فولدر که آیکن آن سطل آشغال است
نمایید. نام این فولدر جدید کپی شده که همچنان آیکن سطل ) Paste در محلی دلخواه (به عنوان مثال صفحه دسکتاپ
قرار می دهیم . winpars آشغال دارد را در این ترفند به عنوان مثال
که پس از نصب برنامه Change Attributes ( راست کلیک کرده و گزینه winpars در گام بعدی بر روی فولدر
اضافه شده است) را انتخاب کنید . Attribute Changer
کلیک نمایید . OK را بردارید و بر روی دکمه System در پنجره باز شده، تیک گزینه
خواهید دید که آیکن فولدر از سطل آشغال به یک فولدر معمولی تغییر خواهد کرد .
کرده و به داخل این فولدر Cut شوید. اکنون فایل ها و فولدرهایی که قصد دارید مخفی شوند را winpars حالا وارد فولدر
کنید . Paste
مجدد بر روی این فولدر راست کلیک کرده و ، winpars کردن فایل ها و فولدرهای مورد نظر به فولدر Paste پس از
را بزنید (دقت کنید مربع آن را پر نکنید، بلکه تیک آن System را انتخاب کنید. حال تیک گزینه Change Attributes
کلیک کنید . OK را بزنید). سپس بر روی دکمه
خواهید دید که فولدر مجدداً به یک سطل آشغال تغییر ماهیت داده است .
کرده Paste شوید خواهید دید که اثری از فایل ها و فولدرهایی که به داخل آن winpars اکنون در صورتی که وارد فولدر
ویندوز نیز نمایش داده نمی شوند . Search بودید وجود ندارد! حتی این فایل ها و فولدرها با قابلیت
برای این که این فایل های ناپدید شده را مجدداً بازیابی کنید، کافی است همان مراحل بالا را طی کنید. یعنی بر روی فولدر
کنید. با وارد OK را بزنید و System را انتخاب کنید و سپس تیک Change Attributes راست کلیک کرده و winpars
را دوباره System شدن به فولدر، فایل های مخفی شده پدیدار می شوند. برای مخفی سازی مجدد نیز کافی است تیک
بزنید .
لازم است به ذکر است این ترفند بر روی کلیه نسخه های ویندوز قابل انجام است. علاوه بر آن در صورتی که این فولدر به
هر کامپیوتر دیگری که سیستم عامل ویندوز داشته باشد منتقل شود باز هم محتویات آن ناپیدا خواهد بود. این بدین معنی
را از روی ویندوز پاك کنید باز هم فایل های داخل آن فولدر مخفی Attribute Changer است که در صورتی که نرم افزار
Attribute Changer خواهد بود. در نتیجه در صورتی که اختفای فایل ها خیلی برای تان اهمیت دارید می توانید نرم افزار
را از روی ویندوز پاك کنید، سپس هر زمان که نیاز به بازیابی فایل ها داشتید برنامه را نصب کنید و به روشی که در بالا
را بردارید تا فایل ها پدیدار شوند. System توضیح داده شد تیک گزینه
دوشنبه 23/8/1390 - 12:40
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام به آن حضرت گزارش رسید كه چهار نفر در حال مستی یكدیگر را با كارد مجروح نموده اند. امام علیه السلام دستور داد آنان را توقیف نموده تا پس از هشیاری به وضعشان رسیدگی كند، دو نفر از آنان در بازداشتگاه جان سپردند. اولیای مقتولین نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده و خواستار قصاص از زندگان شدند، آن حضرت علیه السلام به آنان فرمود: شما از كجا می دانید كه این دو نفر زنده ایشان را كشته اند و شاید خودشان یكدیگر را مجروح نموده و مرده اند؟ گفتند: نمی دانیم ، پس شما خودتان با استفاده از دانش ‍ خدادادی تان بین آنان حكم كنید. امام علیه السلام فرمود: دیه آن دو مقتول به عهده هر چهار قبیله است و بعد از اخراج خون بهای زخم های دو نفر زخمی ، باقیمانده به اولیای آن دو مقتول رد می گردد.


قضاوت های حضرت علی (ع) محمد تقی شوشتری 

پنج شنبه 14/7/1390 - 13:33

و نیز گرفتن فدک از حضرت فاطمه- علیهاالسلام- به وسیله او و ابوبکر به همین منظور- تضعیف جانب امیرالمومنین- بوده، و گرنه چگونه آنان ادعای هر کسی را که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله ادعایی داشته می‏پذیرفته‏اند، و بلکه مردم را به آن تشویق می‏نموده‏اند، تا چنین وانمود کنند که آنان جانشینان پیغمبر بوده قرض او را ادا و به وعده‏های او وفا می‏کنند، چرا که این موضوع را از رسول خدا درباره امیرالمومنین شنیده بودند، ولی ادعای فاطمه زهراء- سلام الله علیها- سرور زنان عالم را درباره فدک، و همچنین شهادت امیرالمومنین علیه السلام را برای آن مخدره نپذیرند، با این که قرآن به طهارت و عصمت آنان گواهی داده است. چنانچه در فتوح البلدان آمده: هنگامی که مامون در سال 210 هجری، فدک را به اولاد فاطمه زهرا- علیهاالسلام- برگرداند، در نامه‏ای به عامل خود در مدینه چنین نوشت: رسول خدا- صلی الله علیه و آله- فدک را به دخترش فاطمه بخشیده و این موضوع نزد خاندان رسول خدا معروف و مشهور و بدون هیچ گونه اختلاف و تردیدی بوده- تا این که نوشته- پس اگر بعد از وفات رسول خدا اعلام شود که هر کس که صدقه و یا هبه و یا حقی از رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب دارد بگوید که قولش مقبول و ادعایش مسموع خواهد بود، همانا گفتار فاطمه- علیهاالسلام- درباره آنچه که رسول خدا به او بخشیده، اولی و احق به پذیرش است. " 15 ".
مؤلّف:
گرچه تصدیق فاطمه- علیهاالسلام- از تصدیق دیگران اولی است ولیکن از آنجا که این تصدیق موجب ضعف حکومت و سلطنت آنان می‏شده، لاجرم از پذیرفتن آن سرباز زده‏اند، و امیرالمومنین خود دراین باره در نامه‏ای که به عثمان بن حنیف نوشته می‏فرماید: بلی کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء، فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین، و نعم الحکم الله.
بله، از تمام آنچه که آسمان بر آن سایه افکنده (از مال دنیا) فدک در دست ما بود، پس گروهی بر آن بخل ورزیده (به غصب آن را از ما گرفتند)، و گروهی دیگر (امام علیه‏السلام و اهل بیتش) بخشش نموده از آن گذشتند، وخداوند نیکو داوری است. " 16 ".
و جوهری در سقیفه و احمد بن ابوطاهر در بلاغات النساء- که از بزرگان آنان هستند- می‏نویسند: که فاطمه- علیهاالسلام- در ضمن خطبه‏اش به ابوبکر فرمود:ای پسر ابی‏قحافه! ابا دارد خدا از این که تو از پدرت ارث ببری ولی من از پدرم ارث نبرم؟ عجب دروغی گفتی! بگیر آن را مهار کرده، و زین بسته (با تمام توابع و ضمائم) که در روز رستاخیز تو را ملاقات خواهد نمود، همانا خداوند نیکو داوری است و ضامن محمد، و وعده گاه قیامت، و به هنگام ساعت (رستاخیز) اهل باطل زیانکار، و برای هر خبری وقت معینی است، و بزودی بر شما معلوم می‏شود که کدامیک از ما و شما به عذاب ذلت و خواری گرفتار، و عذاب دائم خدا را مستوجب خواهیم شد.
راوی می‏گوید: هیچ روزی دیده نشده بود که زن و مرد مدینه بیش از آن روز گریسته باشند. " 17 ".
به هر حال گفتنی در این زمینه بسیار است، و شرح ماجرا غم انگیز، و در همین جا عنان قلم بر می‏کشیم، و خدای را در آغاز و انجام می‏ستائیم، و بر رسول او و اهل بیت طاهرینش درود می‏فرستیم، برای همیشه تا روز رستاخیز.

راسخون-قضاوت های حضرت علی (ع) محمد تقی شوشتری 

پنج شنبه 14/7/1390 - 13:22

از حضرت صادق (علیه السلام) نقل شده كه فرمود: پیغمبرى از پیغمبران بنى اسرائیل از كنار مردى كه مرده بود و نصف بدنش زیر دیوار و نصف دیگرش ‍ بیرون بود، مرغ هاى هوا و سگها گوشت بدنش را پاره پاره كرده بودند، گذشت. و وارد شهرى شد دید یكى از بزرگان آن شهر مرده است لكن در كمال عزت و احترام او را بالاى تخت گذارده، جامه زیبا رویش كشیده ؛ سر و دست خود را بلند كردند و عرض كرد: الهى تو حكیمى و عادلى، آن بنده تمام عمرش مشغول عبادت تو بود و با یك چشم بر هم زدن به تو كافر نشده، به این قسم مرده است و این شخص همه عمرش معصیت تو را كرده و به یك چشم بر هم زدن به تو ایمان نیاورده با عزت مرده، خطاب شد آن بنده اولى گناهى كرده بود مى خواستم به این قسم مردن كفاره گناه او شود، كه وقتى مرا ملاقات مى كند، گناهى بر او نباشد، اما این بنده كار خوبى كرده، حسنه اى پیش من داشت مى خواستم به این قسم مردن رفع آن حسنه شود كه وقتى بر من وارد مى شود حجتى نداشته باشد.

داستان های خدا:تألیف میر خلف زاده

سه شنبه 12/11/1389 - 12:43

روایت كردند كه معاذ بن جبل روزى خدمت پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) آمد در حالى كه گریه مى كرد.
رسول اكرم (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: چرا گریه مى كنى؟
معاذ عرض كرد: جوان خوش صورتى در خانه ایستاده مثل زن بچه مرده گریه مى كند و مى خواهد خدمت شما برسد گویا خجالت مى كشد، حضرت فرمود: برو و او را بیاور. معاذ رفت و او را خدمت پیامبر آورد.
جوان سلام كرد و جواب شنید، حضرت فرمود: چرا گریه مى كنى؟ عرض ‍ كرد: گناهى كرده ام كه اگر خدا مرا به بعضى از آن مواخذه كند، البته مرا به جهنم مى برد.
فرمود: آیا به خدا كافر شدى؟
عرض كرد: نه.
فرمود: قتل نفس كرده اى؟
عرض كرد: نه.
فرمود: خدا گناهان تو را بیامرزد اگرچه به قدر كوه هاى بسیار بلند باشد.
عرض كرد: گناه من از كوه ها نیز بزرگتر است.
فرمود: خدا گناهت را مى آمرزد، اگرچه به اندازه زمین ها و دریاها و درخت ها باشد.
عرض كرد: گناه من از همه اینها كه فرمودى بزرگتر است.
فرمود: خدا گناهان تو را مى آمرزد اگرچه به قدر آسمان ها و عرش و ستاره ها باشد.
عرض كرد: گناهان من بزرگتر است.
فرمود: پروردگار تو بزرگتر است یا گناه تو؟
عرض كرد: پروردگار من.
فرمود: گناه بزرگ را خداى عظیم مى آمرزد.
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: چه كرده اى؟
عرض كرد: من چند سال كارم این بود كه مى رفتم و قبرهاى مردم را مى شكافتم و كفن هاى آنها را بیرون مى آوردم تا آنكه دخترى از انصار مرد. او را بردند در قبرستان دفنش كردند. شب كه شد من رفتم قبرش را شكافتم و او را از قبر بیرون آوردم و كفنش را بیرون آوردم. شیطان به من وسوسه كرد، برگشتم با او جمع شدم. همین كه خواستم بروم صدائى از عقب سر خود شنیدم كه یكى گفت: ویل لك من دیان یوم الدین
واى بر تو از غضب مالك آخرت.
با این عمل گمان ندارم بوى بهشت را بشنوم.
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: دور شو اى فاسق كه مى ترسم از آتش تو من هم بسوزم. آن مرد بیرون آمد سر به صحرا گذارد و بالاى كوهى رفت. دستهایش را غل كرد، بگردنش آویخت و تا چهل روز مشغول گریه و زارى شد و دعا و تضرع و مناجات به درگاه خدا نمود. روز چهلم عرض كرد: الهى اگر توبه من را قبول كرده اى، پیغمبرت را خبر كن و الا آتشى بفرست مرا بسوزاند.
جبرئیل بر حضرت رسالت نازل شد و این آیه را آورد:
والذین اذا فعلوا فاحشه و ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعملون
ترجمه: ((و آن افرادى كه هرگاه عمل ناپسندى انجام مى دهند یا اینكه به نفس خود ظلم مى كنند یادآور خدا مى شوند و براى گناهان خود طلب مغفرت مى نمایند و غیر از خدا كیست كه گناهان را بیامرزد و بر كارهایى كه انجام داده اند اصرار نمى كنند و آنان مى دانند))
جبرئیل عرض كرد: یا رسول الله خداوند مى فرماید:
اتاك عبدى تائبا فترده فاین یذهب
یعنى اى رسول! بنده من پیش تو آمد توبه كند او را دورش كردى، پس ‍ بنده ام به كجا برود، برو بشارت قبولى توبه اش را به او بده.
پیغمبر خوشحال شد و از خانه بیرون آمد با معاذ بن جبل و بعضى دیگر از صحابه بالاى كوه رفتند و دیدند از بس آفتاب به صورتش تابیده، سیاه شده و از شدت گریه مژگانش ریخته و دیگر اینكه او به طرزى گریه و ناله مى كرد كه درندگان، و جانوران زمین و مرغ هاى هوا در اطرافش جمع شده بودند و براى حالت او گریه مى كردند. پیغمبر نزدیك رفتند و دست هاى او را باز كردند و خاكها را از سر و صورت او پاك كردند و فرمودند: اى بهلول بشارت باد تو را كه خدا توبه تو را قبول كرد و از آتش نجات پیدا كردى.
پس حضرت به اصحاب خود فرمود: اینطور تدارك و تهیه گناهان خود را بگیرید.

تألیف:میرخلف زاده

سه شنبه 12/11/1389 - 12:10

4- بازى دو كودك  
در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام دو كودك سرگرم بازى بودند یكى از آنان چوبدستى تیز خود را پرتاب نموده دندان همبازى خود را شكست . ماجرا نزد حضرت امیر علیه السلام مطرح گردید. كودك زننده گواه آورد كه به هنگام پرتاب اعلام خطر كرده است . امام علیه السلام قصاص را از او برداشت و فرمود: كسى كه در موقع ورود خطر اعلام كند معذور است .

علامه تستری

دوشنبه 5/7/1389 - 14:12