تعداد مطالب : 32
تعداد نظرات : 16
زمان آخرین مطلب : 2660روز قبل
چند روزی یوسف از جرم زلیخا  گر به زندان میرود ....یوسف زهرا ببین از جرم ما حبس ابد گردیده است ...التماس دعا
پنج شنبه 26/10/1387 - 13:4
زمردم دل بکن یاد خدا کن،خدا رو دروقت تنهایی صدا کن،در آن حالت که اشکت می چکد گرم،غنیمت دارو مارا هم دعا کن...(دوستان و عزیزان تبیانی بیایید از یاد خدا غافل نباشیم و نماز شب را ترک نکنیم و برای عزیزانی که توانایی جسمی ندارن دعا کنیم...به خدا نماز شب حال خودشو داره...التماس دعا)
سه شنبه 5/9/1387 - 12:9
یا رب دل دوستان پر از غم نکنی،باتیر قضا قامت من خم نکنی،ای چرخ تو را به ذات قرآن سوگند،یک مو زتن ما کم نکنی...(خدا رو تو زندگی فراموش نکنید)التماس دعا
سه شنبه 5/9/1387 - 11:53
من به آمار زمین مشکوکم...اگر این شهر پراز آدمهاست پس چرا این همه دلها تنهاست؟!!!؟!!!
سه شنبه 5/9/1387 - 11:49
هرزگاهی توقف فرصتی است برای دیدن مسیر طی شده و نگریستن به را درپیش رو....گاهی برای رسیدن باید نرفت
سه شنبه 5/9/1387 - 9:9
وقتی گفتی به اندازه برگ درختان درخت سیب خونمون دوست دارم  اونقدر خوشحال شدم که نفهمیدم فصل پاییزه
دوشنبه 4/9/1387 - 11:56

*زیباست که با خدای خود چت کنیم...درسایت نماز شب عبادت کنیم...ای کاش ما فلاپی دلها را با عشق علی و آل علی فرمت بکنیم*التماس دعا

دوشنبه 4/9/1387 - 11:53
اگر روزی کسی از من بپرسد چندی که بر روی زمین بودی چه کردی من میگشایم پیش رویش دفترمرا گریان و خندان بر می افرازم سرم راآنگاه میگویم که بذری نوفشاندم تا بشکفد ، تا بر دهد بسیار مانده استدر زیر این نیلی سپهر بی کرانه چندان که یارا داشتم در هر ترانه نام بلند عشق را تکرار کردمبااین صدای خسته شاید خفته ای را در چار سوی این زمان بیدار کردممن مهربانی را ستودم من با بدی پیکار کردمژمردن یک شاخه گل را رنج بردم مرگ قناری در قفس را غصه خوردموز غصه مردم ، شبی صد بار مردمبه یاد زنده یاد فریدون مشیری
چهارشنبه 16/8/1386 - 11:57
نامه چارلی چاپلین به دخترشدخترم جرالدین !پدرت با تو حرف می زند !شاید شبی درخشش گران بهاترین الماس این جهان تو را بفریبد آن شب است که این الماس، آن ریسمان نا استوار زیر پای تو خواهد بود، سقوط تو حتمی است.روزی که چهره یک اشراف زاده بی بند و بار تو را فریب دهد ، آن زمان بندباز ناشی خواهی بود، بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند.از این رو دل به زر و زیور مبند، بزرگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه ما می درخشد ، اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گونه بستی با او یک دل باش و به راستی او را دوست بدار.دخترم ، هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن خود را به خاطر آن عریان کند .برهنگی بیمار عصر ماست، به گمان من، تو باید مال کسی باشی که روحش را برای تو عریان کرده است.جرالدین دخترم با این پیام نامه ام را پایان می بخشم:انسان باش زیرا که گرسنه بودن ودر فقر مردن هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است.
چهارشنبه 16/8/1386 - 11:57
خدایا ! من در کلبه فقیرانه خود چیزی را دارمکه تو در عرش کبریایی خود نداریمن چون تویی دارم وتو چون خود نداری"امام سجاد (ع) "
چهارشنبه 16/8/1386 - 11:56